Ilotulitteen toiminta ja sen sisältämät pyromassat

Ilotulitteen palo perustuu kemialliseen reaktioon, jossa hapenluovuttaja on räjähteen osa.

  • Palo jatkuu, kunnes reaktio päättyy. Paloa ei voi ulkoisesti pysäyttää.
  • Lämpötila on noin 800–900 °C.

 

Ilotulitteiden yleisiä ainesosia

Kaliumperkloraatti  KClO4
Kaliumnitraatti  KNO3
Rikki  S
Hiili C
Kuparioksidi CuO
Polyvinyylikloridi (PVC) ((C2H3Cl)n
Strontiumkarbonaatti SrCO3
Kaliumbenzoaatti KC5H2O2
Bariumnitraatti Ba(NO3)2
Antimonisulfidi Sb2S3
Natriumoksalaatti C2Na2O4
Titaani Ti
Magnesium Mg
Alumiini Al
Shellac  
Dextrin [Cx(H2O)y)]n- (y = x - 1)
Resinox C48H42O7

 

Ilotulitteiden eri efektien ainesosat

Avauspanos

  1. mustaruuti
  2. kaliumnitraatti + Mg/Al-pohjainen
  3. kaliumperkloraatti + Mg/Al-pohjainen

Värit

Väri Yhdiste Aallonpituus (nm)
Punainen Punainen strontiumin ja litiumin suolat
litiumkarbonaatti, Li2CO3 = punainen
strontiumkarbonaatti, SrCO3 = kirkkaan punainen
652
Oranssi Oranssi

kalsiumin suolat
kalsiumkloridi, CaCl2

668
keltainen Keltainen natriumin suolat
natriumkloridi, NaCl
610–621
Vihreä Vihreä bariumin yhdisteet + kloorin luovuttaja
bariumkloridi, BaCl2
589
Sininen Sininen kuparin yhdisteet + kloorin luovuttaja kupari(I)kloridi, CuCl 505–535
Purppura Purppura strontiumin (punainen) ja kuparin (sininen) seos 420–460
Hopea Hopea palava alumiini, titaani tai magnesium