Endast små mängder allergiframkallande kromföreningar hittades i de testade läderprodukterna

Tukes 25.1.2016 7.23
Pressmeddelande

Endast i ett läderarmband hittades en för hög halt av krom(VI)-föreningar vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Tukes lät testa sammanlagt 10 läderskor och läderarmband i Tullaboratoriet. Bland dessa fanns både finländska och utländska varumärken.

Halterna av krom(VI)-föreningar i läderprodukter eller i produkter som innehåller läderdelar begränsades på EU-området från och med början av maj ifjol. Efter detta får läderprodukter eller produkter som innehåller läderdelar, som släpps ut på marknaden, inte innehålla halter av krom(VI)-föreningar som överskrider gränsvärdet. Föreningarna kan orsaka allergier redan vid låga halter.

Tillverkaren och importören ansvarar alltid för produktens säkerhet.

– Utgående från resultaten verkar det som om tillverkarna har tagit hänsyn till de krav som den nya begränsningen ställer. Naturligtvis är stickprovet av produkterna litet, säger Elina Vaahtovuo från Tukes. Det är meningen att övervakningen av krom(VI)-föreningar i läderprodukter ska fortsätta under detta år som en del av ett Europaomfattande övervakningsprojekt gällande kemikaliebegränsningar.

Krom(VI)-föreningar bildas i lädret då krom(III)-föreningar oxideras. Krom(III)-föreningar används i sin tur för att förbättra lädrets dimensionsstabilitet samt dess slitage- och värmetålighet. Man kan minska uppkomsten av krom(VI)-föreningar genom att använda särskilda lädergarvningstekniker och genom lämpliga lagringsförhållanden, eftersom krom(VI)-föreningar kan bildas även senare under produktens livscykel.

Kemikaliebegränsningarna gäller också produkter som tillverkas av återvunna material

Tukes påminner om att produkter som tillverkas av återvunna material berörs av samma begränsningar enligt kemikalielagstiftningen som nya produkter. Sådana material som intresserar personer som använder återvinningsmaterial kan innehålla ämnen som är farliga för hälsan:

  • Från gamla nitar, tryckknappar och blixtlås kan det lösa sig för mycket nickel.
  • Gamla tyger kan innehålla för höga halter av azofärger eller flamskyddsmedel.
  • Läder kan innehålla för höga halter av krom(VI)-föreningar.
  • Bildäck, särskilt sådana som tillverkats före år 2010, kan innehålla PAH-föreningar som framkallar cancer och förändringar i arvsmassan.
  • Gummi- och plastdelar kan innehålla PAH-föreningar, som efter 27.12.2015 inte längre får finnas i konsumentprodukter som släpps ut på marknaden som kommer i direkt kontakt med huden.
  • VHS-band är gjorda av mjukplast. Vid mjukgöringen kan hälsofarliga mjukgöringsmedel ha använts. Oxidlagret som fungerar som bandens ytmaterial och limmet som används i VHS-band kan framkalla symptom hos den som tillverkar eller använder smycket.
  •  

– Om man tänker använda återvunna material lönar det sig alltid att fråga tillverkaren eller leverantören av materialet vilka ämnen den återvunna produkten eller materialet innehåller och beakta kraven i kemikalielagstiftningen. Till exempel lönar det sig inte att tillverka smycken av bildäck, eftersom materialet inte från början är avsett för hudkontakt. Däremot kan man av återvunna textiler tillverka nya textilprodukter enligt samma princip, säger Elina Vaahtovuo.

Tant Blomsterhatt fungerade som beskyddare för temaåret Unga och kemikalier och hennes undervisningsmaterial finns på nätet

Unga utgjorde en särskild målgrupp för Tukes kemikaliekommunikation under fjolåret, och därför övervakades även begränsningen gällande krom(VI)-föreningar i lädersmycken och -skor.  Som frontfigur för temaåret fungerade Tukes Tant Blomsterhatt, på vars hemsidor www.sussiunatkoon.fi det finns bra information om tatueringsfärger, lim för ögonfransförlängning, hårfärger, annan kosmetik och kemikalier i kläder. Tant Blomsterhatt besökte aktivt skolor under hösten. Undervisningsmaterialet finns nu tillgängligt för alla till exempel för lektioner och annat lärande på Tukes Slideshare-konto (på finska). I Tukes nättidning ges en bakgrund till vad man fick ut av temaåret och Tant Blomsterhatt (på finska).

Mer information:

Broschyr om Krom(VI)-föreningar från Tukes kemikalierådgivningstjänst (på finska)

överinspektör Elina Vaahtovuo, tfn 029 5052 003, e-post enligt formen: [email protected]

Tant Blomsterhatts material, informatör Nilla Hietamäki, tfn 029 5052 451