Herkistäviä kromiyhdisteitä löytyi testatuista nahkatuotteista vain vähän

Tukes
25.1.2016 7.23
Tiedote

Vain yhdestä nahkarannekorusta löytyi liian suuri pitoisuus kromi(VI)- yhdisteitä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnassa. Tukes testautti Tullilaboratoriossa yhteensä 10 nahkakenkää ja nahkarannekorua. Joukossa oli sekä suomalaisia että ulkomaisia tuotemerkkejä.

Kromi(VI)-yhdisteiden pitoisuuksia nahkatuotteissa tai nahkaosia sisältävissä tuotteissa rajoitettiin EU-alueella viime vuoden toukokuun alusta. Tämän jälkeen markkinoille saatetut nahkatuotteet tai nahkaosia sisältävät tuotteet eivät saa sisältää kromi(VI)-yhdisteitä raja-arvon ylittävinä pitoisuuksina. Yhdisteet voivat aiheuttaa allergiaa jo pieninä pitoisuuksina.

Valmistaja ja maahantuoja ovat aina vastuussa tuotteen turvallisuudesta.

– Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että valmistajat ovat ottaneet huomioon hyvin uuden rajoituksen vaatimukset. Toki valikoitu otos tuotteista oli pieni, Elina Vaahtovuo Tukesista kertoo. Kromi(VI)-yhdisteiden valvontaa nahkatuotteissa on tarkoitus jatkaa tänä vuonna osana Euroopan-laajuista kemikaalirajoitusten valvontahanketta.

Kromi(VI)-yhdisteitä muodostuu nahassa kromi(III)-yhdisteiden hapettuessa. Kromi(III)-yhdisteitä puolestaan käytetään parantamaan nahan mitan pitävyyttä sekä sen kulutus- ja lämmönkestävyyttä. Kromi(VI)-yhdisteiden muodostumista voi vähentää käyttämällä tiettyjä nahan parkitsemistekniikoita ja sopivia varastointiolosuhteita, sillä kromi(VI)-yhdisteitä voi muodostua myös myöhemmin tuotteen elinkaaren aikana.

Kemikaalirajoitukset koskevat myös kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita

Tukes muistuttaa, että kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita koskevat samat kemikaalilainsäädännön rajoitukset kuin uusiakin tuotteita. Kierrätysmateriaaleja käyttäviä tekijöitä kiinnostavat materiaalit voivat sisältää terveydelle haitallisia aineita:

  • Vanhoista niiteistä, neppareista ja vetoketjuista voi liueta liikaa nikkeliä.
  • Vanhat kankaat voivat sisältää liian suuria pitoisuuksia atsovärejä tai palonsuoja-aineita.
  • Nahka voi sisältää liian suuria pitoisuuksia kromi(VI)-yhdisteitä.
  • Autonrenkaat, etenkin ennen vuotta 2010 valmistetut, voivat sisältää syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavia PAH-yhdisteitä.
  • Kumi- ja muoviosat saattavat sisältää PAH-yhdisteitä, joita ei saa olla enää 27.12.2015 jälkeen markkinoille saatetuissa kuluttajatuotteissa, jotka tulevat esim. suoraan ihokosketukseen.
  • VHS-nauhat ovat pehmeää muovia. Pehmentämiseen on voitu käyttää terveydelle haitallisia pehmittimiä. Nauhojen pintamateriaalina toimiva oksidi-kerros ja VHS-nauhoissa käytettävä liima voivat aiheuttaa korun tekijälle tai käyttäjälle oireita.

– Jos kierrätysmateriaaleja aikoo käyttää, kannattaa aina kysyä materiaalin valmistajalta tai toimittajalta, mitä aineita kierrätettävä tuote tai materiaali sisältää ja ottaa huomioon kemikaalilainsäädännön vaatimukset. Esimerkiksi autonrenkaista ei kannata tehdä koruja, koska materiaalia ei ole alun perinkään tarkoitettu ihokosketukseen. Sen sijaan kierrätettävästä tekstiilistä voi tehdä saman periaatteen mukaan uuden tekstiilituotteen, Elina Vaahtovuo sanoo.

Nuoret ja kemikaalit -teemavuoden suojelijan Kukkahattutädin opetusmateriaalit löytyvät verkosta

Tukesin kemikaaliviestinnän erityisenä kohderyhmänä olivat viime vuonna nuoret, minkä takia myös nahkakorujen ja -kenkien kromi(VI)-yhdisteitä koskevaa rajoitusta valvottiin.  Teemavuoden keulakuvana toimi Tukesin Kukkahattutäti, jonka verkkosivuilta www.sussiunatkoon.fi löytyy hyvää tietoa tatuointiväreistä, ripsienpidennysliimoista, hiusväreistä, muusta kosmetiikasta ja vaatteiden kemikaaleista. Kukkahattutäti vieraili syksyn aikana aktiivisesti kouluissa. Opetusmateriaalit ovat nyt kaikkien käytettävissä esimerkiksi oppitunneille ja muuhun oppimiseen Tukesin Slideshare-tililtä. Tukesin verkkolehdessä taustoitetaan, mitä teemavuodesta ja Kukkahattutädistä jäi käteen.

Lisätietoja:

Tukesin kemikaalineuvontapalvelun esite Kromi(VI)-yhdisteistä (pdf)

Kuva testatuista tuotteista 

ylitarkastaja Elina Vaahtovuo, p. 029 5052 003

Kukkahattutädin materiaalit, tiedottaja Nilla Hietamäki, p. 029 5052 451

sähköpostit muotoa: [email protected]