Ämnen som stör hormonfunktionerna orsakar samhället ansenliga kostnader

Tukes 17.11.2014 8.46
Pressmeddelande

Nordiska ministerrådets färska rapport visar att användningen av ämnen som stör hormonfunktionerna orsakar samhället ansenliga kostnader som kunde undvikas genom en mindre användning av dessa ämnen. Enligt rapporten är de årliga kostnaderna enbart när det gäller mäns fortplantningshälsa på EU-nivå nära 600 miljoner euro. Syftet med rapporten är att på EU-nivå påskynda identifieringen och regleringen av de ämnen som stör hormonfunktionerna.

I en gemensam studie utförd av kemikaliemyndigheterna i Danmark, Finland, Norge och Sverige har man fokuserat på de negativa effekter på mäns fortplantningshälsa som ämnen som stör hormonfunktionerna har, eftersom forskningen inom detta område bäst kan påvisa förhållandet mellan orsak och verkan. Eftersom rapporten fokuserar endast på en del av de hormonella effekterna, representerar även de uppskattade kostnaderna endast en del av de kostnader som de ämnen som stör hormonfunktionerna orsakar.

Enligt rapporten uppgår kostnaderna i Norden som hänför sig till mäns fortplantningshälsa på grund av ämnen som stör hormonfunktionerna till 36 miljoner euro för varje år av exponering, och på EU-nivå till nära 600 miljoner euro. När man beräknat kostnaderna har man uppskattat att vissa medfödda missbildningar av könsorganen, till exempel hypospadi och dolda testiklar, barnlöshet och testikelcancer beror på exponering för ämnen som påverkar hormonfunktionerna.

Människan kan exponeras för dessa kemikalier bland annat i arbetet eller via konsumtionsvaror, till exempel livsmedel, plastmaterial, målarfärg, tvättmedel och kosmetiska produkter samt indirekt via miljön, dvs. luft, vatten eller jordmån.

Rapporten har som syfte att påskynda att gemensamma EU-kriterier för ämnen som stör hormonfunktionerna fås till stånd, varvid det skulle vara möjligt att identifiera och reglera dessa, genom att visa att passivitet i frågan orsakar samhället ansenliga kostnader.

Mer information:

Esa Nikunen, direktör, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), tfn 029 505 2107

Hinni Papponen, överinspektör, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), tfn 029 505 2108

[email protected]

Rapporten "The Cost of Inaction - A socioeconomic analysis of costs linked to effects of endocrine disrupting substances on male reproductive health" har publicerats i Nordiska ministerrådets serie TemaNord 2014:557 och kan laddas ned på www.norden.org/en/publications.