Bra praxis: Gör olyckor synliga

9.3.2020 12.18
Nyhet

Tjänsteleverantören måste bokföra olyckor och tillbud som kunder råkar ut för. Denna lagstadgade skyldighet kan uppfyllas på många olika sätt. Huvudsaken är att tjänsteleverantören känner till olyckorna och att uppgifterna används för att förbättra säkerheten i tjänsten. Allvarliga olyckor måste anmälas till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

De anställda vid backarna i Ruka skidcentrum markerar olyckor i backarna på en karta i personalrummet.

– Visst finns det olika mobilappar till buds, men vi har ett häftigt system, skrattar Teemu Torvinen från Rukakeskus Oy som ansvarar för säkerheten i backarna.

– Vi sätter ett häftstift på kartan där en kund har skadat exempelvis sitt knä eller fått en bula i huvudet. Vi använder stift i olika färger för olika typer av skador. Arbetsdagarna i backen kan vara så hektiska att man inte hinner göra några anteckningar där. Uppdatering av kartan vid arbetsdagens slut är ett bra sätt att granska dagens händelser och spara dem gemensamt på ett ställe.

Mies merkitsee onnettomuuden kartalle.

Bild: Teemu Torvinen, Rukakeskus Oy

Kartan hjälper till att identifiera platser där det händer fler olyckor än i övrigt.

– Angående dessa funderar vi hela tiden om vi kan göra något för att förbättra situationen, berättar Torvinen. På kartan ser vi snabbt den aktuella situationen och även förändringar.

– Jag tror på att all verksamhet måste vara genomskinlig. Även vad gäller säkerheten, summerar Torvinen.

Tillämpa och förbättra idén!

  1. Sök det bästa sättet för din egen tjänst att bokföra olyckor. Det kan vara ett rutat häfte, Excel-tabell, mobilapp eller en egen idé.
  2. Fundera samtidigt på passande anteckningssätt: Hur får man information om olyckor, vem antecknar uppgifterna, vilka uppgifter behövs, hur behandlas informationen?
  3. Uppmuntra personalen att identifiera och anteckna tillbud och olyckor. Håll frågan uppe i vardagen.
  4. Gå igenom bokförda tillbud och olyckor regelbundet och fundera tillsammans på lösningar på problem. Fundera på vad ni kan lära er av olyckorna.
  5. Hur kan man göra bokföringen av olyckor mer åskådlig och genomskinlig? Hur skulle olyckorna se ut på en karta eller planritning över byggnaden?
  6. Ta som mål exempelvis att en gång om året göra en konkret förbättring av säkerheten utifrån olycksbokföringen.
  7. Kom även ihåg positiva iakttagelser om säkerhet!

Bra praxis i konsumenttjänster

Varje månad år 2020 publicerar Tukes skildringar om bra praxis i konsumenttjänsternas kundsäkerhet i sina webbnyheter. Syftet är att dela säkerhetstips mellan olika tjänstesektorer, förmedla fler positiva nyheter om säkerhetsfrågor och lyfta fram det goda arbete som redan länge har gjorts för att förbättra kundernas säkerhet inom olika sektorer.

Ytterligare information:

överinspektör Aleksi Latvala, tfn 029 5052 091, [email protected]

Blankett för anmälan om allvarliga olyckor till Tukes

Excel-tabell och anvisningar för olycksbokföring

Övriga nyheter om God praxis

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry