Hyvä käytäntö: Tee onnettomuudet näkyviksi

9.3.2020 12.18
Uutinen

Palveluntarjoajan on kirjattava asiakkaille tapahtuneet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet onnettomuuskirjanpitoon. Tämän lakisääteisen velvoitteen voi täyttää hyvin monilla eri tavoilla. Pääasia on, että onnettomuudet ovat palveluntarjoajan tiedossa ja tietoja käytetään palvelun turvallisuuden parantamiseen. Vakavat tapaturmat pitää ilmoittaa Turvallisuus ja kemikaalivirastoon (Tukes).

Rukan rinnekeskuksessa rinnetyöntekijät merkitsevät rinnetapaturmat näkyviin taukotiloissa olevaan karttaan.

– Olisihan niitä kaikenlaisia kännykkäsovelluksiakin tarjolla, mutta meillä on nasta systeemi, naurahtaa rinneturvallisuusvastaava Teemu Torvinen Rukakeskus Oy:stä.

– Lisäämme kartalle nastan siihen kohtaan, missä asiakas loukkasi vaikkapa polvensa tai sai kolhun päähänsä. Eri vammatyypeille on eriväriset nastat käytössä. Työpäivät rinteessä voivat olla niin kiireisiä, että siellä ei kirjauksia ehditä tehdä. Kartan päivittäminen työvuoron päätteeksi on hyvä tapa kuitata päivän tapahtumat ja tallentaa ne yhteiseen muistiin.

Mies merkitsee onnettomuuden kartalle.

Kuva: Teemu Torvinen, Rukakeskus Oy

Kartta auttaa tunnistamaan niitä kohtia, joissa tapahtuu muita enemmän tapaturmia.

– Niiden osalta mietimme jatkuvasti, että voimmeko jotain tehdä tilanteen korjaamiseksi, Torvinen kertoo. Kartalta näkee ajantasaisen tilanteen ja myös muutokset nopeasti.

– Uskon siihen, että kaiken toiminnan pitää olla läpinäkyvää. Myös turvallisuuden osalta, Torvinen summaa.

Sovella ja parantele ideaa!

  1. Etsi omaan palveluusi toimivin tapa onnettomuuksien kirjaamiseksi. Se voi olla ruutuvihko, Excel-taulukko, kännykkäsovellus tai oma innovaatio.
  2. Mieti samalla kirjaamiskäytännöt sopiviksi: Miten saadaan tieto onnettomuuksista, kuka kirjaa tiedot ylös, mitä tietoja tapauksista tarvitaan, miten kirjauksia käsitellään?
  3. Kannusta henkilöstöä tunnistamaan ja kirjaamaan läheltä piti -tilanteita ja onnettomuuksia. Pidä asiaa esillä arjessa.
  4. Käykää kirjattuja läheltä piti -tilanteita ja onnettomuuksia säännöllisesti läpi ja miettikää yhdessä ratkaisuja ongelmakohtiin. Miettikää, mitä onnettomuuksista voi oppia.
  5. Miten onnettomuuskirjanpitoa voisi tehdä havainnollisemmaksi ja läpinäkyväksi? Miltä onnettomuudet näyttäisivät karttapohjalla tai rakennuksen pohjakuvassa?
  6. Ota tavoitteeksi vaikka se, että onnettomuuskirjanpidon pohjalta tehdään vuodessa yksi konkreettinen turvallisuutta parantava muutos.
  7. Muista myös positiiviset turvallisuushavainnot!

Hyviä juttuja kuluttajapalveluista

Vuonna 2020 Tukes julkaisee joka kuukausi hyviä juttuja kuluttajapalveluiden asiakasturvallisuudesta verkkouutisissaan. Tavoitteena on jakaa turvallisuuden hyviä käytäntöjä eri palvelusektoreiden välillä, lisätä positiivista turvallisuusuutisointia ja nostaa esiin sitä hyvää työtä, jota eri palveluissa on jo pitkään tehty asiakkaiden turvallisuuden parantamiseksi.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Aleksi Latvala, p. 029 5052 091, [email protected]

Vakavien tapaturmien ilmoituslomake Tukesiin

Excel-lomake ja ohjeet onnettomuuskirjanpitoon

Muut Hyvä käytäntö -uutiset

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry