Hoppa till innehåll

KemiDigi i användning, utbildning på kommande

8.2.2019 9.36 | Publicerad på svenska 19.2.2019 kl. 10.10
Nyhet

Företag kan nu göra kemikalieanmälningar i tjänsten KemiDigi. KemiDigi som samlar information om kemikalier i en och samma tjänst togs i bruk i början av februari.

- Ibruktagningen förlöpte smidigt och Tukes fortsätter utveckla tjänsten under våren. I framtiden kan företagen sköta största delen av sina rapporterings- och anmälningsskyldigheter för kemikalieuppgifter i KemiDigi, säger projektchef Minna Valtavaara.

Kemikalieanmälan är en av handlingarna i anslutning till farliga kemikalier som företagen i fortsättningen lämnar in till myndigheterna via KemiDigi. Kemikalieanmälan ska göras för samtliga kemikalier klassificerade som farliga som introduceras på den finska marknaden. Informationen i KemiDigi är tillgänglig för både myndigheterna och kemikaliens användare.

Kemikalieanmälan utgör det första skedet av ibruktagningen av tjänsten. I slutet av april kan företagen göra sina kemikalieförteckningar i KemiDigi.

Smidig tjänst för att sköta anmälningsskyldigheterna

KemiDigi är regeringens spetsprojekt, vars syfte är att skapa en smidig elektronisk tjänst för att sköta företagens anmälningsskyldigheter i fråga om kemikalier.

- Tjänsten har utvecklats tillsammans med företagen och olika myndigheter för att den så väl som möjligt ska motsvara behoven, säger Valtavaara.

Kärnan i KemiDigi utgörs av kemikalieregistret, som innehåller farliga kemikalier som finns på marknaden, och ämnesregistret, som innehåller information om ämnen, samt företagens kemikalieförteckningar, där företagen kan utnyttja de ovan nämnda registren.

Utbildning för företag

Tukes har arrangerat utbildning för företag i kemikalieanmälan och användning av KemiDigi. Fler utbildningar kommer att arrangeras under våren.

Utbildningstillfället den 14 februari 2019 kan ses direkt på webben på adressen http://www.mediaserver.fi/live/tukes. En inspelning görs även av tillställningen.

Anvisningar för ibruktagning av tjänsten publiceras även på Tukes webbplats.

Mer information:

projektchef Minna Valtavaara, [email protected]