Kimmo Peltonen ny generaldirektör för Tukes

Tukes 27.3.2014 12.55
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriets meddelande Filosofie doktor Kimmo Peltonen blir generaldirektör för Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) från och med den 1 juli 2014. Tjänsten tillsätts för en bestämd tid på sju år. Statsrådet beslutade om utnämningen den 27 mars 2014.

Kimmo Peltonen, foto: Mari HanhiniemiGeneraldirektören leder verksamheten vid Tukes samt svarar för utvecklingen av verksamheten och dess resultat och för att målen nås. Peltonen övergår till posten som Tukes generaldirektör från Livsmedelssäkerhetsverket Evira där har sedan 2006 arbetat med ledningsuppgifter inom säkerhetsövervakningen. Dessförinnan arbetade han länge med lednings- och expertuppgifter bl.a. vid Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel och Arbetshälsoinstitutet.

Under hela sin yrkeskarriär har Peltonen dessutom bedrivit aktiv forskning kring kemikaliers säkerhet och han är docent vid både Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. Han har internationell erfarenhet av sakkunniguppgifter inom Världshälsoorganisationen och EU.

Tjänsten som generaldirektör ledigförklarades eftersom Tukes nuvarande generaldirektör Seppo Ahvenainen går i pension.

Tukes uppgift är att övervaka och främja teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem samt konsumentsäkerhet och kemikaliesäkerhet. Utöver säkerheten främjar Tukes energieffektiviteten och den tekniska harmoniseringen samt säkerställer den fria rörligheten av varor och tjänster som överensstämmer med föreskrivna krav.

Till verkets kärnuppgifter hör också säkerhetsinformation, forskning och utveckling samt att påverka den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen på området. Tukes har cirka 230 anställda och en budget kring 20 miljoner euro. Mer information om Tukes finns på adressen www.tukes.fi/sv.

Ytterligare upplysningar:

avdelningschef Pekka Timonen, ANM, tfn 029 506 0060

blivande generaldirektör Kimmo Peltonen, tfn 040 500 2614