Valikko

Kimmo Peltonen Tukesin pääjohtajaksi

Tukes 27.3.2014 12.55
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) pääjohtajana aloittaa 1.7.2014 filosofian tohtori Kimmo Peltonen. Virka on määräaikainen ja kestoltaan seitsemän vuotta. Valtioneuvosto päätti nimityksestä 27.3.2014.

Kimmo Peltonen. Kuva: Mari HanhiniemiPääjohtaja johtaa Tukesin toimintaa sekä vastaa sen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Peltonen siirtyy tehtävään Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta, jossa hän on toiminut turvallisuusvalvontaan liittyvissä johtotehtävissä vuodesta 2006. Tätä ennen hän on työskennellyt pitkään johto- ja asiantuntijatehtävissä muun muassa Eläinlääkintä-ja elintarviketutkimuslaitoksessa ja Työterveyslaitoksessa.

Lisäksi Peltonen on koko työuransa tehnyt aktiivista tutkimustyötä kemikaaliturvallisuudesta, ja hän on Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen dosentti. Hänellä on kansainvälistä kokemusta asiantuntijatehtävistä Maailman terveysjärjestöstä ja EU:sta.

Pääjohtajan tehtävä tuli haettavaksi, sillä Tukesin nykyinen pääjohtaja Seppo Ahvenainen jää eläkkeelle.

Tukes valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden sekä tuotantojärjestelmien teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta ja kemikaaliturvallisuutta. Turvallisuuden lisäksi Tukes edistää energiatehokkuutta ja teknistä harmonisointia sekä varmistaa vaatimustenmukaisten tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta.

Viraston ydintehtäviä ovat myös turvallisuusviestintä, tutkimus ja kehittäminen sekä toimialan kansalliseen ja EU-sääntelyyn vaikuttaminen. Tukesin henkilöstön määrä on noin 230, ja sen budjetti on arviolta 20 miljoonaa euroa. Lisätietoja Tukesista on osoitteessa www.tukes.fi.

Lisätiedot:

osastopäällikkö Pekka Timonen, TEM, puh. 029 506 0060

tuleva pääjohtaja Kimmo Peltonen, puh. 040 500 2614