Hoppa till innehåll

Kom ihåg de nya kraven för säkerhetsdatablad

Utgivningsdatum 24.11.2022 9.12 | Publicerad på svenska 28.11.2022 kl. 12.16
Nyhet

Säkerhetsdatablad som tillhandahålls från och med början av 2023 ska följa de nya kraven. De nya kraven måste också beaktas i kemikalieanmälan till Tukes.

De nya kraven för sammanställning av säkerhetsdatablad finns i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2020/878, som har ersatt bilaga II till REACH-förordningen ((EU) 1907/2006). De nya kraven har tillämpats sedan början av 2021, men de blir obligatoriska från början av 2023. Företag måste tillhandahålla säkerhetsdatablad i enlighet med de nya kraven från början av 2023.

Företagen måste också ta hänsyn till ändringarna i säkerhetsdatabladet i de kemikalieanmälningar som görs till Tukes. Företag som importerar eller tillverkar kemikalier i Finland ska lämna en kemikalieanmälan för de kemikalier för vilka ett säkerhetsdatablad krävs.

 

Mer information:

Tukes hemsida om säkerhetdatablad
Tukes hemsida om kemikalieanmälan
Echas vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad
Kemikalierådgivning för företag

REACH
Tillbaka till toppen