Hyppää sisältöön

Muista uudet vaatimukset käyttöturvallisuustiedotteille

Julkaisuajankohta 24.11.2022 9.12
Uutinen

Käyttöturvallisuustiedotteet on toimitettava uusien vaatimusten mukaisina vuoden 2023 alusta. Uudet vaatimukset pitää huomioida myös Tukesille tehtävissä kemikaali-ilmoituksissa.

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat uudet vaatimukset on annettu komission asetuksen (EU) 2020/878 liitteessä, joka on korvannut REACH-asetuksen ((EU) 1907/2006) liitteen II käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevista vaatimuksista. Uusia vaatimuksia on sovellettu vuoden 2021 alusta, mutta pakolliseksi ne tulevat vuoden 2023 alusta. Yritysten pitää toimittaa käyttöturvallisuustiedotteet uusien vaatimusten mukaisina vuoden 2023 alusta lähtien.

Yritysten on otettava huomioon käyttöturvallisuustiedotteen muutokset myös Tukesille tehtävissä kemikaali-ilmoituksissa. Yritysten, jotka tuovat Suomeen tai valmistavat Suomessa kemikaaleja, pitää tehdä kemikaali-ilmoitus niistä kemikaaleista, joille vaaditaan käyttöturvallisuustiedote. 

 

Lisätietoja:
Uutinen 28.9.2021: Huomioi käyttöturvallisuustiedotteen uudet vaatimukset
Tukesin verkkosivu käyttöturvallisuustiedotteesta
ECHAn ohje käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen
Kemikaalitietojen ilmoittaminen Tukesille
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH
 
Sivun alkuun