Kosmetikareklam får inte vara vilseledande

Tukes 4.8.2014 8.32
Pressmeddelande

De påståenden som används i marknadsföring av kosmetika ska vara sanningsenliga och kunna bevisas, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Kosmetiska produkter måste uppfylla kraven i kosmetikalagstiftningen, såsom exempelvis kraven på förpackningsmärkningar. Kosmetiska produkter ska vara säkra för människors hälsa.

I marknadsföring av kosmetiska produkter får man inte antyda några egenskaper eller effekter som produkterna i fråga inte besitter. Påståendena måste vara sanningsenliga, och det måste finnas tillräckliga bevis som kan verifieras till stöd för dem.

Den information som ges om produkten måste vara användbar, begriplig och tillförlitlig så att både konsumenter och professionella användare kan fatta välgrundade beslut utifrån informationen.

Kosmetiska produkter ska vara säkra för människors hälsa när de används under normala eller relativt förutsägbara förhållanden. Man får inte använda marknadsföringspåståenden som ger konsumenterna vilseledande information om produktens säkerhet. Om produkten exempelvis innehåller allmänt kända allergena ämnen bör man inte marknadsföra den som en produkt som lämpar sig för allergiker. Risken för att utveckla allergiska reaktioner på grund av användningen av produkten får inte tonas ner i marknadsföringen av produkten.

Förpackningsmärkningarna är en viktig del av säkerheten hos kosmetiska produkter. Av den anledningen bör slutanvändaren läsa dessa noggrant. På förpackningen anges ingredienserna i produkten och nödvändiga varningstexter. Förpackningsmärkningarna på produkter som marknadsförs i Finland ska stå på både svenska och finska.

– Det är bra att alltid läsa förpackningsmärkningarna innan man köper en produkt. På så sätt får man mycket mer information om produkten än enbart via reklamen. Det är också bra att vara medveten om att det inte är alla kosmetiska produkter som passar alla människor. Därför bör man alltid sluta använda produkten om man får hudbesvär eller andra skadliga effekter på grund av att man använt en produkt. Dessutom bör man anmäla allvarliga oönskade effekter orsakade av kosmetikan till den för produkten ansvariga personen eller distributören, som enligt kosmetikaförordningen är skyldig att göra en anmälan till den nationella myndigheten (Tukes), påminner överinspektör Heli Halonen på Tukes.

Exempel på vilseledande påståenden 

Enligt EU:s kosmetikaförordning är kosmetiska produkter "ämnen eller blandningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår och hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt." Medicinska påståenden om kosmetiska produkter är inte tillåtna. En kosmetisk hudkräm kan exempelvis inte marknadsföras som behandling mot en hudsjukdom eller ett nagellack som behandling mot nagelsvamp.

Det måste finnas tillräckliga bevis, vilket innebär att exempelvis ett påstående om en hårfärg som lyder "produkten innehåller naturliga oljor som skyddar mot hudirritationer under färgningen" måste kunna bevisas.

– Påståendena måste vara opartiska, och de får inte vara nedlåtande mot konkurrerande lagliga produkter eller ingredienser, berättar Heli Halonen.

Påståendet "hudkrämen innehåller inte hydrokinon" är inte lagenlig, för användning av hydrokinon är endast tillåten i hårfärger. Om man påstår att produkten innehåller honung så måste den innehålla honung och inte enbart honungsarom. Om produkten sägs vara "ekologisk" ska påståendet vara baserat på de ingredienser som produkten innehåller samt deras egenskaper och ursprung.

Preciseringar på kommande 

Lagstiftningen om påståenden diskuteras på EU-nivå. Preciseringar är på kommande om tolkningen av påståenden av typen ”free from” (”fritt från” på svenska). Målet är att uppnå en samstämmig tolkning i hela EU.

Tukes övervakar tillsammans med Tullen att bestämmelserna rörande kosmetiska produkter följs i Finland. Tukes kan i sin tillsyn ingripa i marknadsföring i synnerhet när det gäller i Finland verkande aktörer. Om den ansvariga personen för en kosmetisk produkt befinner sig i ett annat EU-land kan Tukes ta kontakt med tillsynsmyndigheterna i det aktuella landet.

Ytterligare information: 

Överinspektör Heli Halonen, tfn 029 5052 019

förnamn.efternamn@tukes.fi

Överinspektör Jarkko Loikkanen, tfn 0295052068

förnamn.efternamn@tukes.fi