Förpackningspåskrifter för kosmetika innehåller viktig information

Tukes 2.6.2015 8.32
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar att konsumenter bekantar sig noggrant med förpackningspåskrifterna för kosmetiska produkter innan användning och vid användningen följer den hållbarhetstid och bruksanvisning som anges på förpackningarna. Enligt lagstiftningen ska bland annat information om de beståndsdelar produkten innehåller, produktens hållbarhet och varningar gällande användningen finnas angivna på förpackningarna för kosmetiska produkter.

I den kosmetiska produktens förpackningspåskrift ska produktens hållbarhetstid anges. Den informerar om hur länge produkten vid användning enligt anvisningarna uppfyller sitt ursprungliga användningssyfte och till sin mikrobiologiska kvalitet är säker och lämplig för användning utan att orsaka fara för konsumenten. I kosmetik används konserveringsmedel med hjälp av vilka man strävar efter att säkerställa en tillräckligt lång hållbarhet för produkterna. Konserveringsmedlen hindrar mikrobiologisk tillväxt i produkten, men inte under oändligt lång tid.  Ansvarspersonen för den kosmetiska produkten ansvarar för dess hållbarhetstid.  Den påverkas utöver konserveringsmedlen även av bl.a. produktens övriga sammansättning, förpackning och användningssätt.

Hållbarhetstiden för en kosmetisk produkt kan anges på två sätt:

Hållbarhetstiden anges som datum för kortaste hållbarhetstid, om produkten håller 30 mån. eller mindre. Om produktens hållbarhet överstiger är över 30 mån. kan hållbarhetstiden anges som hållbarhet efter att produkten öppnats.

Datum för kortaste hållbarhetstid kan anges antingen med orden "bäst före utgången av" eller genom att använda en timglassymbol:

   +  mån. och år eller datum och mån. och år

För att ange hållbarhetstid efter öppnande används "öppen burk" -symbolen, där hållbarhetstiden är angiven (vanligen i månader = M ):

   + 12 M

Utöver hållbarhetstiden ska följande märkningar finnas på kosmetiska produkters förpackningar:

  • Namn och kontaktuppgifter för produktens ansvarsperson (vanligen tillverkaren eller den som importerar produkten från länder utanför EES-området)
  • Innehållets mängd
  • Försiktighetsåtgärder som bör iakttas vid användning
  • Tillverkningsnummer eller -kod
  • Användningssyfte, om det inte framgår till exempel ur produktens namn
  • Förteckning över beståndsdelar

Det är särskilt viktigt att bekanta sig med förpackningspåskriften till exempel då användaren är  känslig eller allergisk för någon beståndsdel som används i kosmetikan. Konsumenten får information om de beståndsdelar som produkten innehåller genom förpackningspåskriftens förteckning över beståndsdelar och kan undvika ämnen som är olämpliga för honom/henne själv.

Förpackningspåskrifterna innehåller också varningar och anvisningar gällande användning av produkten. Dessa varningar bestäms produktspecifikt baserat på de beståndsdelar produkten innehåller. Till exempel hårfärger kan innehålla beståndsdelar som kan orsaka kraftiga allergiska reaktioner. En säker användning av dessa förutsätter användning av skyddshandskar. Dessutom kan användningen av vissa beståndsdelar vara tillåten bara för produkter som är avsedda för ett specifikt användningssyfte, till exempel för färgning av hår, men inte av ögonfransar och ögonbryn. Förpackningspåskriften för produkter som innehåller dessa beståndsdelar ska innehålla varningar och anvisningar enligt lagstiftningen.

Tukes kemikaliekommunikation fokuserar detta år på unga och de konsumentkemikalier som de använder, vilket är bl.a. smink och övrig kosmetik, ögonfransförlängningar, konstnaglar, tatueringar och kemikalier i kläder. Temaårets beskyddare är Tukes blomsterhattstant, på vars webbsidor www.sussiunatkoon.fi det finns information om ämnet.

Mer information:

Överinspektör Heli Halonen, tfn 029 5052 019

[email protected]

Överinspektör Jarkko Loikkanen, tfn 029 5052 068

[email protected]