Hoppa till innehåll

Livslånga besvär av lite slajmlek

Mediatiedote
11.4.2019 9.07 | Publicerad på svenska 16.4.2019 kl. 15.12
Pressmeddelande

Barnens slajmlekar är en populär hobby som ändå har vissa hälsorisker. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för att använda ämnen som är skadliga för hälsan vid tillverkning av slajm. Användning av till exempel tvättmedel när man tillverkar slajm är inte att rekommendera, eftersom de kan innehålla sensibiliserande konserveringsmedel och till och med den reproduktionstoxiska kemikalien borax.

Tillverkningen av slajm har varit populärt bland barn och unga i ett par år redan. Det finns hundratals recept i ämnet på nätforum och i tryckta “receptböcker”. Man ordnar även barnens födelsedagskalas med slajmtema.

Tukes varnade förra året för skadeverkningarna av hemmagjort slajm om man använder det reproduktionstoxiska borax eller borsyra . Tukes hade då fått kännedom om att unga har beställt borax från nätbutiker utanför EU för sina slajmlekar.

Tillverkning av slajm med tvättmedel är inte riskfritt

Flytande tvättmedel ingår som ingrediens i många slajmrecept. Det är inte riskfritt att använda kemikalieprodukter på annat sätt än vad de är avsedda för. Förpackningsmärkningar och bruksanvisningar för tvättmedel ger vägledning till en trygg användning av tvättmedlet.  Vid vanlig användning håller man inte tvättmedlet i händerna, och man sköljer alltid bort det från kläderna. Barn som använder tvättmedlet  som ingrediens i slajm bearbetar det långa tider med händerna.

Tvättmedel kan innehålla ämnen som irriterar huden eller ögonen, eller sensibiliserande konserveringsmedel och parfymer.  Dessa kan innehålla exempelvis borax som har klassificerats som reproduktionstoxisk kemikalie. Utöver borax används i många tvättmedel konserveringsmedlet metylisotiazolinon (MI eller MIT) eller benzisotiazolinon (BIT) som är starkt sensibiliserande ämnen och kan orsaka allergisk kontakteksem. På EU-nivå har användningen av dessa begränsats i kosmetiska produkter. På grund av kontaktallergin som metylisotiazolinon orsakar förbjöds användningen av den helt för ett par år sedan i kosmetiska produkter som lämnas kvar på huden, och i kosmetika som sköljs bort är den tillåtna halten mycket liten. I tvättmedel finns inga motsvarande begränsningar för användning. 

Vuxna är ansvariga för barnens slajmlekar

Det ligger på den vuxnes ansvar att se till att barnet i sina lekar inte använder tvättmedel eller andra kemikalier på annat sätt än det ursprungliga ändamålet. För överkänsliga personer kan exponering för mycket liten mängd sensibiliserande ämne leda till allergiska symtom och orsaka mycket besvär för resten av livet.

Det är bra att observera att i allmänhet kan man inte förebygga eller mildra kemikalieallergier genom att utveckla tolerans mot kemikalier såsom man ofta gör med exempelvis djurallergier.

Läs mer om kemikalier

Mer information:

Överinspektör Petteri Talasniemi, tfn 0295 052 104, kemikalieprodukter,
överinspektör Anja Merenkivi, 029 50 52 192, produkter för barn
[email protected]

Video: Övervaka vilka ämnen ditt barn använder för slajm

https://www.youtube.com/watch?v=6c_6eqf1t34&feature=youtu.be

 

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC Kuluttajatuotteet