REACH-uppgifterna om nanomaterial ska preciseras i registreringsdokumenten

5.4.2019 12.46
Nyhet

Europeiska kommissionen har godkänt de nya kraven på uppgifter om nanomaterial. Ändringarna gäller företag som tillverkar och importerar nanomaterial.

Europeiska kommissionen har godkänt de nya kraven på uppgifter om nanomaterial. Ändringarna gäller företag som tillverkar och importerar nanomaterial.

REACH-förordningens bilagor I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII har kompletterats med specificeringar av de uppgifter som företagen ska ange i registreringsdokumenten. Preciseringen gäller nanomaterialens fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper.

Syftet är att identifiera de risker som förknippas med nanomaterial och utöka säkerheten av nanomaterialanvändningen. De nya reglerna trädde i kraft 23.12.2018, och skyldigheterna tillämpas fr.o.m. 1.1.2020. Företagen ska uppdatera registreringsdokumenten enligt de nya kraven på uppgifter före det angivna datumet.

Mer information

REACH-förordningens uppdaterade bilagor, Official Journal of  the European Union, 3 Dec 2018  

Definitionen om nanomaterial på Europeiska kommissionens webbplats

Nanomaterial på ECHA:s webbplats

Nanomaterial på Tukes webbplats

REACH