Nanomateriaalien REACH-tietoja tarkennettava rekisteröintiasiakirjoissa

5.4.2019 12.46
Uutinen

Euroopan komissio on hyväksynyt uudet tietovaatimukset nanomateriaaleille. Muutokset koskevat nanomateriaaleja valmistavia ja maahantuovia yrityksiä.

 REACH-asetuksen liitteisiin I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI ja XII tehdyissä lisäyksissä tarkennetaan, mitä tietoja yritysten tulee ilmoittaa rekisteröintiasiakirjoissa. Tarkennus koskee nanomateriaalien  fysikaalis-kemiallisia, toksikologisia ja ekotoksikologisia ominaisuuksia.

Tavoitteena on tunnistaa nanomateriaaleihin liittyvät riskit ja varmistaa niiden käytön turvallisuus entistä paremmin. Uusi sääntely on tullut voimaan 23.12.2018, ja velvoitteita sovelletaan 1.1.2020 alkaen. Siihen mennessä yritysten on päivitettävä rekisteröintiasiakirjat vastaamaan uusia tietovaatimuksia.

Lisätietoa

REACH:n päivitetyt liitteet, Official Journal of  the European Union, 3 Dec 2018  

Nanomateriaalin määritelmä Euroopan komission sivulla

Nanomateriaalit ECHAn nettisivulla

Nanomateriaalit Tukesin nettisivulla  

REACH