Hoppa till innehåll

Ny tjänsteföretagare: Den här videoserien om konsumentsäkerhet i tjänster är avsedd just för dig!

14.4.2021 9.30
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har publicerat en videoserie med fem videor om grunderna i säkerhet inom konsumenttjänster. Videorna är avsedda som stöd för studerande inom servicebranschen och nya tjänsteföretagare. I videorna berättas det vad en ny företagare ska veta och göra för att säkerställa kundsäkerheten i tjänsten. Videorna riktar sig till bland annat studerande och företagare inom motions- och upplevelsetjänster på fritiden.

Avsikten är att tillhandahålla tydligare handledning om kraven i konsumentsäkerhetslagen (920/2011) som reglerar säkerheten i konsumenttjänster. – En ny företagare ska ta reda på många saker och krav i många olika lagar. Med dessa videor vill vi för vår del underlätta detta stora arbete, berättar ledande expert Mervi Murtonen från sektionen för konsumenttjänster vid Tukes.

– Avsikten med dessa videor är att ge konkreta exempel på hur lagstiftningens krav verkställs i praktiken. Videorna kan användas för att öka det egna kunnandet, för repetition och för att ge en introduktion till en ny anställd, sammanfattar Murtonen.

Videoserien är ett hjälpmedel för den nya företagaren i synnerhet vid planeringen av tjänsten. När alla krav har beaktats redan innan tillhandahållandet av tjänsten inleds, kan tillhandahållandet av tjänsten inledas tryggt. Då tjänsten är planerad för att vara säker i alla avseenden, behövs inga större ändringar senare.

 Videoserien är tillgänglig på finska och med svensk text. Videoserien kompletteras senare med säkerhetsvideor som är specifika för respektive tjänstesektor. 

Videoserien på finska 
Videoserien på svenska (textad) 

Ytterligare information:
Mervi Murtonen, ledande expert, tfn 029 5052 080, [email protected]

Konsumenttjänster på Tukes webbplats