Konsumenttjänster


Med konsumenttjänst syftas på en tjänst som främst erbjuds för privatpersoners bruk på fritiden, i hobbyer eller i andra aktiviteter.

Konsumenttjänster är exempelvis:

  • nöjesparker och tivoli
  • lekparker och med dem jämförbara inomhuslekparker
  • gym
  • simhallar och spa
  • badstränder
  • skidcenters tjänster
  • programtjänster, t.ex. äventyrstjänster eller snöskotersafari
  • ridtjänster
  • offentliga evenemang
  • till konsumenter riktade uthyrningstjänster av varor, t.ex. uthyrning av stugor, idrottsutrustning eller arbetsredskap.

En tjänst som erbjuds av en förening är inte en konsumenttjänst om den endast erbjuds till föreningens egna medlemmar i annan än näringsverksamhet. Exempelvis är en gymnastiklektion som ordnas av en idrottsförening inte en konsumenttjänst om endast föreningens egna medlemmar kan delta, och verksamheten inte är avsedd att ha en betydande ekonomisk fördel.

Är jag en konsumenttjänsteleverantör?

En tjänsteleverantör är en privatperson, ett företag, kommun, samfund eller annan entitet som utför, saluför, erbjuder, säljer eller på annat sätt överlämnar tjänster som är menade för konsumenters användning.

Tjänsteleverantörer är ändå inte de privatpersoner som erbjuder tjänster utanför näringsverksamheten. Föreningar eller samfund anses inte vara tjänsteleverantörer om de endast erbjuder tjänsterna till sina egna medlemmar i annan än näringsverksamhet.

Exempel: Pentti säljer huskysafarin till turister, som en del av en stor researrangörs tjänster. Pentti är en tjänsteleverantör, och han ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen.

Exempel: Grannens barn går sporadiskt och sköter om- och rider på en häst som ägs av Saija. Detta är inte näringsverksamhet för Saija, och hon är inte en tjänsteleverantör- Om Saija grundar ett ridstall och börjar erbjuda ridlektioner förändras hennes roll från privatperson till tjänsteleverantör. Då ska hon uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen.

Hur övervakar Tukes konsumenttjänsternas säkerhet?

Tukes övervakar säkerheten riskbaserat och genom stickprov. Övervakningsmetoder- och behörigheter finns beskrivna på Övervakning-sidan.

Vilka av konsumenttjänsternas delområden hör inte till Tukes jurisdiktion?

Konsumentsäkerhetslagen är en avvikelse från den allmänna lagen. Detta betyder att om säkerheten för ett visst fall regleras i en speciallagstiftning tillämpas inte konsumentsäkerhetslagen på övervakningen av fallet i fråga. I många fall tillämpas ändå speciallagstiftningen och konsumentsäkerhetslagen parallellt. Till exempel övervakar kommunernas hälsokontroll simhallars bassänghygien med stöd av bassängvattenförordningen, och Tukes övervakar konsumenters säkerhet i hallarna med stöd av konsumentsäkerhetslagen.

Tukes samarbetar med flera andra myndigheter i övervakningen av konsumenttjänster.

 

Såhär säkerställer du tjänstens säkerhet

Säkerhetsdokument och andra dokument
Upprätta ett säkerhetsdokument och det förutsätts av lagen. Sätt andra dokument i skick, t.ex. underhållsbokföring.

Identifiera farorna
Dra nytta av Tukes anvisningar och arbetsredskap, observera tjänstespecifika risker och faror.

Planering
Planera tjänsten från början så att den är så säker som möjligt.

God säkerhetspraxis
Öva säkra tillvägagångssätt och gör dem till en del av vardagen.

Krav på utrustning
Säkerställ att den utrustning som används i tjänsten uppfyller kraven.

Information till konsumenterna
Ge kunderna tillräckligt med information för säkert agerande

Olycksbokföring
För bok över olyckor och tillbud. Sträva till att förhindra att situationerna upprepas.

Allvarliga olyckor och tillbud
Meddela Tukes om allvarliga olyckor och tillbud.

Kontinuerlig förbättring
Följ med säkerhetssituationen, ingrip i tid i farlig verksamhet och rätta till situationen. Fundera hur säkerheten skulle kunna förbättras