Var ansvarsfull som båtägare – använd inte giftfärger!

Mediatiedote 19.3.2020 8.53
Pressmeddelande
nainen harjaa veneen pohjaa pohjaharjalla

Snart är våren här, och många båtägare funderar redan på att sätta båten i ordning och måla dess botten. Det lönar sig dock att glömma giftfärgerna eftersom de är skadliga för miljön och vattenorganismerna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar att båtägare använder alternativa metoder att hålla båtbotten ren. Det är möjligt till exempel att borsta båtens botten och använda biocidfria färger.

Giftfärger skadar vattenorganismerna och förorenar jorden

– Giftfärgerna som används för att måla båtarnas botten är ytterst giftiga för miljön och vattenlevande organismer. En stor del av ämnena som stryks på båtbotten löses upp i vattnet och hämmar fiskarnas och andra vattenorganismers förökning.  Koppar- och zinkföreningarna i giftfärgerna bryts inte ner i naturen utan samlas i vattendragets bottensediment  och jordmånen i hamnen, där de medför olägenheter en lån tid, säger Tukes överinspektör Oskari Hanninen.

Det är förbjudet att använda giftfärger i insjöar

– Det har varit förbjudet att använda skadliga giftfärger i insjöar sedan år 2005, påminner Hanninen.
– I insjövattendrag finns inte ens havstulpan eller andra organismer med hårt skal som fäster sig vid båtbottnen. Därför är det onödigt att använda giftfärger i insjöar. Vid behov kan man skydda båtens botten med hårda biocidfria färger. Om bottnen samlar slem, kan man rengöra den under båtsäsongen mekaniskt genom att borsta bottnen, eller efter säsongen med trycktvätt, fortsätter Hanninen.

Alternativ till giftfärger

Till havs är det möjligt att på ett miljövänligt sätt förhindra att havstulpaner fäster på båtens botten genom att använda alternativa metoder i stället för giftfärger.  
– Lyft tidvis upp båten från vattnet.
– Rengör båtens botten mekaniskt genom att borsta den och/eller med hjälp av trycktvätt eller båttvätt.   
– Skydda båtbotten från ljus och solsken för att förhindra att organismer fastnar i botten. 

Ta upp båten från vattnet 

Om båten förvaras på torra land t.ex. på en trailer finns det inget behov av att måla båtbotten med giftfärg. Man kan även installera båtliftar i hamnen eller på den egna bryggan och förvara båtarna på dem. Man behöver inte förvara båten på torra land hela tiden, utan havstulpanerna kan undvikas bara man lyfter upp båten då och då så att båtbotten får torka.  Fördelen med båtliftar är att båten kan förvaras på samma sätt även på vintern och då behöver man inte någon separat förvaringsplats för vintern.

Mekanisk rengöring

Mekanisk rengöring är en effektiv metod som bekämpar havstulpaner och övrig växtlighet. Du kan tvätta båtbotten för hand med en borste eller genom att använda en borsttvätt. En borsttvätt som lämpar sig för större kölbåtar finns i Östra hamnen i Hangö. Borsttvättjänster som lämpar sig för båtar utan köl finns att få på många ställen längs kusten. Tvättens roterande borstar tar bort alger och havstulpanlarver från båtbotten. Med mekanisk tvätt hålls båtbotten ren och man behöver inte använda giftfärger.

Borsttvättar är ett effektivt sätt att rengöra båtbotten, men det går även bra att rengöra båtbotten med specialborstar från en brygga. Beroende på sommaren brukar 1–3 tvättar per säsong räcka för att hålla båtbotten fri från havstulpaner. Tvätten bör göras i månadsskiftet juli–augusti då havstulpanlarverna brukar fästa sig på båtbotten.

Skurmattor

En enkel lösning för kölfria båtar är ett kölskydd eller en skurmatta som installeras på bomplatsen. Båten körs helt enkelt på mattan och förvaras där. Med kölskydd blir det mörkt mellan båtbotten och skyddet, och vattnet byts inte ut så ofta. Detta skapar en ogynnsam tillväxtmiljö för havstulpaner och alger, varmed båtbotten hålls ren. En del av skurmattorna har även en borstyta som lossar alger och övriga organismer som redan hunnit växa på båtbotten.

Biocidfria målarfärger för bekämpning av organismer

I stället för traditionella giftfärger kan man använda alternativa, biocidfria färger. Alternativa färger brukar i regel inte ensamma kunna hålla båtbotten ren, utan man ska även använda någon av de mekaniska rengöringsmetoderna tillsammans med dem. De högklassiga biocidfria färgerna gör det svårare för organismer att fästa samtidigt som det blir lättare att tvätta båtens botten.  Använd helst hårda och långlivade färger.

Mer information: Överinspektör Oskari Hanninen, tfn 029 5052 261, [email protected]

Länkar

Guide:  Slipp havstulpaner utan giftfärg 

Tukes webbplats, Hem och fritid/båtfärger

Videor:

Video: Båtlift

https://www.youtube.com/watch?v=FmprsO0-FAs

Video: Borsttvätt

https://www.youtube.com/watch?v=RhVM04wWWls

Video: Rengöring av en båtbotten med en bottenborste

https://www.youtube.com/watch?v=awcG4XIDdP8

Video: Skurmatta rengör båtens botten 

https://www.youtube.com/watch?v=clu0HjC0-Sc

Video: Video om biocidfri färg 

https://www.youtube.com/watch?v=bOVYS_hQPtA&feature=youtu.be

Bild: Christian Feodoroff

Videor: Oskari Hanninen, Christian Feodoroff, Mikko Tuomi

Biocider