Hoppa till innehåll

Olyckor och tillbud på vinterbadplatser – det ska finnas säkerhetsanvisningar på badplatserna och badarna ska följa dem

Mediatiedote
Utgivningsdatum 19.12.2023 8.31 | Publicerad på svenska 21.12.2023 kl. 12.42
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har de senaste veckorna tagit del av anmälningar om olyckor och tillbud på vinterbadplatser. En vanlig olyckshändelse på vinterbadplatser är halkolyckor. Dessvärre har det också inträffat drunkningar och andra allvarliga olyckor. Tukes och Suomen Latu vill tillsammans förebygga olyckor och tillbud genom att lyfta fram säkerhetsrutiner för vinterbad.

”Vinterbad har många positiva hälsoeffekter, men det gäller att vara medveten om riskerna, oavsett om man är vinterbadare eller huvudman för en vinterbadplats. Det ankommer på huvudmannen att se till badarnas säkerhet. Man ska identifiera faromomenten i förväg och minimera riskerna som de orsakar”, säger överinspektör Konsta Kulmala på Tukes.

Faror som lurar på vinterbadplatser är bland annat risk för halkning på gångvägar och i trappor samt eventuella risker med bastun och omklädningsrummen. Pumparna som håller vaken isfri ska placeras så att de inte medför någon fara för badarna. Elanordningarna och elinstallationerna ska vara avsedda för vinterbruk utomhus. Vinterbadplatsen ska vara utrustad med livboj eller annan räddningsutrustning. 

Huvudmannen ska också se till säkerhetsanvisningarna för vinterbadplatsen

Säkerhetsanvisningarna ska placeras på en synlig plats på vinterbadplatsen, antingen på anslagstavlan, vid bryggan eller på väggen i omklädningsrummen. 

”Anvisningarna ska innehålla säkerhetsföreskrifterna för badarna, ordningsreglerna, anvisningar för nödsituationer, vägledning för första hjälpen och hjärt-lungräddning, kontaktinformation till underhållspersonal samt uppgifter om vattendjupet och eventuella strömningar i vaken, säger Konsta Kulmala.

Vaken ska märkas ut tydligt för att varna personer som rör sig på isen, och platsen ska avgränsas så att den är synlig för alla. 

Anmäl allvarliga olyckor eller tillbud till Tukes

Om det inträffar en olycka, ett dödsfall eller ett allvarligt tillbud på en vinterbadplats, ska du göra en anmälan till Tukes. Du kan lämna anmälan via Tukes webbplats eller ett fritt formulerat e-postmeddelande. 

Vinterbadare har också ett ansvar för sin säkerhet

Suomen Latu vill också påminna vinterbadarna om säkerheten runt aktiviteten. 

”Att vinterbadaren själv handlar på ett säkert sätt är ett viktigt element för att badet ska bli en lyckad upplevelse. Var och en kan själv se till säkerheten i sitt dopp i vaken. Det viktigaste rådet är  att alltid bada med en kompis”, säger expert Oona Järvinen vid Suomen Latu. 

Suomen Latus tips för säkra vinterbad:

 • Bada inte ensam! Vinterbad är säkrare och roligare tillsammans med kompisar eller andra vinterbadare. 
 • Läs säkerhetsanvisningarna. Lär dig att agera i nödsituationer. Kontrollera att
 • vinterbadplatsens adress och anvisningarna för tillkallande av hjälp är väl synliga och
 • att det finns en livboj till hands vid vaken.
 • Rör dig lugnt, eftersom gångvägarna och trapporna kan vara hala.
 • Klä dig i baddräkt, mössa, badskor och eventuellt handskar. 
 • Värm upp kroppen väl innan du går i, till exempel med ett kort gympapass.
 • Börja med korta dopp och förläng tiden efterhand när kroppen blir van vid det kalla vattnet. När du går i vattnet kan du känna av en köldchock som kan få dig att tappa andan. Andas därför lugnt när du går i.
 • Låt kroppen kylas ner efter bastun. 
 • Värm också upp kroppen efter badet. Drick någonting varmt och ta på dig torra kläder så fort som möjligt.
 • Bada inte om du är sjuk eller alkoholpåverkad. Kolla med din läkare, om du inte är säker på att vinterbad passar dig.
 • Njut av vinterbadets positiva hälsoeffekter och lyssna på din kropp. Även barn kan prova på vinterbad tillsammans med vuxna.


Mer information:

Bad- och vattensäkerhet
Konsta Kulmala, överinspektör
tfn 029 5052 097
[email protected]

Elsäkerhet
Ville Huurinainen, överinspektör
tfn 029 5052 111
[email protected] 

Suomen Latu 
Oona Järvinen, expert
tfn 045 138 4928
[email protected]

Länkar:

Vinterbadplatser | Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Suomen Latu, vinterbad (på finska) 

 

Tillbaka till toppen