Hoppa till innehåll

Över 2 100 produkter drogs tillbaka från EU-marknaden i fjol med hjälp av Safety Gate-systemet

Mediatiedote
Utgivningsdatum 25.4.2022 12.39
Pressmeddelande

I fjol gjordes det 2 142 anmälningar om produkter på EU-marknaden som konstaterats vara farliga till det europeiska varningssystemet för farliga produkter (Safety Gate Rapid Alert System). Syftet med anmälningsförfarandet är att effektivt dra tillbaka de farliga produkterna från EU:s gemensamma marknad. I Finland gjordes över 60 anmälningar till systemet. En tredjedel av dem gällde elektriska apparater.

I dag 25.4.2022 har den europeiska kommissionen publicerat förra årets statistik om anmälningar som gjordes till varningssystemet för farliga produkter och de fortsatta åtgärder som gjordes på grund av dem. Vanligast gällde anmälningarna motorfordon, leksaker, elektriska apparater och smycken. Dessutom utgjorde personlig skyddsutrustning en synlig grupp bland de anmälda produkterna på grund av Covid-19-situationen. De vanligaste riskerna som orsakades av produkterna var yttre skador, kemiska risker, brand, kvävning och elstöt.  

Med hjälp av Safety Gate-systemet kan nationella myndigheter snabbt byta information om farliga produkter och de åtgärder som gjorts på grund av dem. På så sätt kan de andra medlemsländerna granska om samma produkt finns på deras marknad och ta de nödvändiga åtgärderna. EU-kommissionen publicerar på sin webbplats sammandrag över anmälningar som gjorts av myndigheterna. Varje vecka läggs tiotals nya produkter till databasen, som är öppen för alla och ger nytta särskilt till företag som planerar göra anskaffningar utomlands. Det snabba informationsutbytet om farliga produkter är dock nyttigast för konsumenterna, eftersom det gör att information om farliga produkter sprids inom EU och att produkterna effektivt kan dras tillbaka från marknaden. 

Tillväxten i näthandeln syns i anmälningar som görs i systemet 

Näthandelns växande roll gör sig synlig i samarbetet mellan EU-kommissionen och e-marknadsplatserna. Förbindelsen Product Safety Pledge, som ingicks 2018, har hittills undertecknats av 11 e-marknadsplatser. Förbindelsen medför att marknadsplatserna samarbetar med de nationella myndigheterna, så att farliga produkter som märks på deras plattformar snabbt och effektivt kan sluta säljas.

Marknadskontrollmyndigheterna har aktivt använt Product Safety Pledge-förbindelsen i tillsynen: åtta procent av de anmälningar som gjordes till Safety Gate-systemet i fjol hade en uppgift om att e-marknadsplatsen hade avlägsnat produkten som konstaterats vara farlig från sin försäljningswebbplats. 

Finland anmälde 64 farliga produkter till systemet  

I fjol gjordes det 64 anmälningar till Safety Gate i Finland. Den största gruppen bland anmälningarna utgjordes av elektriska apparater, om vilka det gjordes 21 anmälningar. Bland de elektriska apparater som anmäldes vara farliga fanns bland annat armatur med djurmotiv  som Tukes lät testa och som observerades orsaka en risk för elstöt. Det näststörsta antalet anmälningar, sammanlagt 17, gjorde de finländska myndigheterna om leksaker och barnavårdsartiklar. Bland dem finns bland annat bilbarnstolen som testades i Traficoms övervakningsprojekt  samt dricksflaskan för barn som undersöktes i Tukes och Livsmedelsverkets samarbetsprojekt.  Allvarliga säkerhetsbrister konstaterades i båda dessa produkter. 

Tukes fungerar som Safety Gate-kontaktpunkt i Finland

Kontaktpunktuppgifterna i Tukes har koncentrerats i gruppen Fipoint, som grundades i fjol. Förutom att fungera som Safety Gate-kontaktpunkt fungerar Fipoint även som kontaktpunkt för marknadskontroll, kontaktpunkt för kommissionens informations- och kommunikationssystem (ICSMS), produktkontaktpunkt samt kontaktpunkt för byggprodukter.

Fipoint koordinerar samarbetet mellan Finlands marknadstillsynsmyndigheter och deltar i samarbetsgrupper på EU-nivå. 

Mer information:
Överinspektör Reija Sironen, tfn 029 5052 016, [email protected]

Länkar:

EU-kommissionens statistik över farliga produkter 2021: årsrapport och sammandrag

Veckorapporter över farliga produkter  

Product Safety Pledge-förbindelse