Hyppää sisältöön

Yli 2100 tuotetta poistettiin viime vuonna EU-markkinoilta Safety Gate -järjestelmän avulla

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 25.4.2022 12.39
Tiedote

Eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään (Safety Gate Rapid Alert System) tehtiin viime vuonna 2142 ilmoitusta EU:n markkinoilta löytyneistä vaaralliseksi todetuista tuotteista. Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on poistaa vaaralliset tuotteet tehokkaasti EU:n yhteismarkkinoilta. Suomesta järjestelmään tehtiin yli 60 ilmoitusta, joista kolmasosa koski sähkölaitteita. 

Euroopan komissio on julkaissut tänään 25.4. 2022 viime vuoden tilastoja koskien vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään tehtyjä ilmoituksia ja niihin tehtyjä jatkotoimenpiteitä. Ilmoitukset koskivat yleisimmin moottoriajoneuvoja, leluja, sähkölaitteita ja koruja. Lisäksi henkilönsuojaimet olivat ilmoitetuissa tuotteissa edelleen näkyvästi esillä Covid-19 tilanteesta johtuen. Tuotteista mahdollisesti aiheutuvia yleisimpiä riskejä olivat ulkoiset vammat, kemialliset riskit, tulipalo, tukehtuminen ja sähköisku.  

Safety Gate-järjestelmän avulla kansalliset viranomaiset voivat vaihtaa nopeasti tietoja vaarallisista tuotteista ja niille tehdyistä toimenpiteistä. Tällöin muut jäsenmaat voivat tarkistaa, löytyykö samaa tuotetta niiden markkinoilta ja ryhtyä tarvittaviin toimiin. EU-komissio julkaisee verkkosivuillaan yhteenvedot viranomaisten tekemistä ilmoituksista. Joka viikko kymmenillä tuotteilla kasvavasta, kaikille avoimesta tietokannasta on hyötyä erityisesti ulkomaisia hankintoja suunnitteleville yrityksille. Vaarallisia tuotteita koskevasta nopeasta tietojenvaihdosta hyötyvät kuitenkin ennen kaikkea kuluttajat, koska sen ansiosta tieto vaarallisista tuotteista leviää EU:ssa ja tuotteet voidaan poistaa tehokkaasti markkinoilta. 

Verkkokaupan kasvu näkyy järjestelmään tehdyissä ilmoituksissa 

Verkkokaupan kasvanut rooli näkyy EU-komission ja verkossa toimivien markkinapaikkojen yhteistyönä. Vuonna 2018 solmitun Product Safety Pledge -nimisen sitoumuksen on allekirjoittanut 11 verkossa toimivaa markkinapaikkaa. Sitoumuksen myötä markkinapaikat tekevät yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, jotta niiden alustoilla havaitut vaaralliset tuotteet voidaan poistaa myynnistä nopeasti ja tehokkaasti.

Markkinavalvontaviranomaiset ovat käyttäneet Product Safety Pledge -sitoumusta valvonnassaan aktiivisesti: viime vuonna Safety Gate -järjestelmään tehdyistä ilmoituksista kahdeksassa prosentissa oli maininta, että verkossa toimiva markkinapaikka oli poistanut vaaralliseksi todetun tuotteen myyntisivustoltaan. 

Suomi ilmoitti järjestelmään 64 vaarallista tuotetta  

Suomesta tehtiin Safety Gateen viime vuonna 64 ilmoitusta. Ilmoituksissa suurimpana tuoteryhmänä olivat sähkölaitteet, joista tehtiin yhteensä 21 ilmoitusta. Vaaralliseksi ilmoitettujen sähkölaitteiden joukossa olivat muun muassa Tukesin testauttamat eläinaiheiset valaisimet, joissa havaittiin sähköiskun vaara. Seuraavaksi eniten ilmoituksia, yhteensä 17, Suomen viranomaiset tekivät leluista ja lastentarvikkeista. Näiden joukossa olivat muun muassa Traficomin valvontaprojektissa  testauttama auton turvaistuin sekä Tukesin ja Ruokaviraston yhteisprojektissa   tutkittu lasten juomapullo, joissa molemmissa havaittiin vakavia turvallisuuspuutteita.  

Tukes toimii Suomen Safety Gate -yhteyspisteenä

Tukesissa yhteyspisteen tehtävät on keskitetty viime vuonna perustettuun Fipoint-ryhmään. Safety Gate -yhteyspisteen tehtävien lisäksi Fipoint hoitaa myös markkinavalvonnan yhteyspisteen, komission tieto- ja viestintäjärjestelmän (ICSMS) yhteyspisteen, tuoteyhteyspisteen  sekä rakennustuoteyhteyspisteen  tehtäviä. 

Fipoint koordinoi yhteistyötä Suomen markkinavalvontaviranomaisten välillä ja osallistuu EU-tason yhteistyöryhmiin. 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Reija Sironen, puh. 029 5052 016, [email protected]

Linkit:

EU-komission 2021 tilastot vaarallisista tuotteista: vuosiraportti ja yhteenveto 

Vaarallisten tuotteiden viikkoyhteenvedot  

Product Safety Pledge -sitoumus