Hoppa till innehåll

Parfymerad kosmetika marknadsfördes som oparfymerad

Mediatiedote
Utgivningsdatum 7.3.2023 8.50 | Publicerad på svenska 8.3.2023 kl. 12.15
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde i ett tillsynsprojekt om påståendena om oparfymerade kosmetiska produkter stämmer. Av de 44 produkter som undersöktes stämde påståendet att produkten är oparfymerad inte i 32 fall. Att sälja parfymerad kosmetika som oparfymerad kan innebära en risk för konsumentens hälsa om konsumenten till exempel är allergisk mot parfymer. Tukes har varit i kontakt med de företag vilkas produkter uppvisade brister i märkningen. Företagen har korrigerat texterna på sina förpackningar och webbplatser eller avslutat försäljningen av de aktuella produkterna.

Bakom tillsynsprojektet låg en anmälan till Tukes om att kosmetika som marknadsförts som oparfymerad kanske innehåller parfymråvara. Det finns ingen helt luktfri kosmetika, eftersom alla råvaror i kosmetika har någon karakteristisk doft. Tillsynsprojektet inriktades på användningen av påståendet "oparfymerad" i marknadsföringen av produkter som innehöll parfymråvaror, som enligt EU:s kosmetikaförordning ska anges i förteckningen över beståndsdelar. 

–  Många konsumenter väljer en produkt utifrån vad marknadsföringen berättar och att produkten är oparfymerad kan vara ett urvalskriterium. Det är inte acceptabelt att använda påståendet att produkten är oparfymerad, om den innehåller parfym. Om man inte kan identifiera en beståndsdel som parfym utifrån namnet på råvaran, kan produkten vara olämplig för en användare som är allergisk eller doftöverkänslig, säger överinspektör Anna Vuori vid Tukes.

Till Tukes projekt valdes 12 olika typer av produkter från hudkrämer till hårvårdsprodukter. Tillsynen gällde tolv finländska företag som sålde och marknadsförde sina produkter både i nätbutiker och i fysiska butiker.  I projektet granskades 44 produkter som marknadsfördes med termen "oparfymerad". 

För produkterna kontrollerades förteckningarna över beståndsdelar, vilka jämfördes med de uppgifter om produktens sammansättning som företaget lämnat. I förteckningen över beståndsdelar undersöktes om produkten innehåller sådana parfymråvaror som anges som sensibiliserande och som förtecknas i bilaga III till EU:s kosmetikaförordning och vilkas namn enligt förordningen ska anges. 32 produkter uppfyllde inte kraven när det gäller märkning och marknadsföringspåståenden. Företagen hördes om dessa brister. Det fanns inga brister i 12 produkter. 

I produkterna påträffades sammanlagt 8 olika parfymråvaror som identifieras som sensibiliserande, såsom benzylalkohol, linalool, citronellol, kanelalkohol, graniol, limonen, eugenol och bentzylsalicylate. Parfymer hittades i alla typer av produkter. 

–  Av de parfymråvaror som noterades vid tillsynen kan benzylalkohol ha två olika användningsområden, den kan vara antingen parfym eller konserveringsmedel i kosmetika. Användningen av benzylalkohol som konserveringsmedel avlägsnar dock inte dess doftegenskaper. Därför kan produkten inte marknadsföras som oparfymerad om den innehåller parfym, även om parfymen fungerar för ett annat ändamål, säger Anna Vuori.

–  Om parfymråvaror har använts i kosmetiska produkter bör det finnas uppgifter om dessa i produktförteckningen över beståndsdelar. I förteckningen över beståndsdelar anges termen parfum eller aroma och dessutom namnet på den parfymråvara som identifierats som sensibiliserande och som använts i den aktuella produkten, fortsätter Vuori. 

De berörda företagen korrigerade självmant de missförhållanden som Tukes anmärkte på. För vissa produkter korrigerades påståendena antingen på webbplatsen och/eller på förpackningarna och för vissa produkter upphörde företaget med försäljningen av produkterna. I fråga om detta tillsynsprojekt såg Tukes inget behov av att ålägga företagen ett returförfarande, eftersom uppgifterna om produktens sammansättning framgick av produktförteckningarna över beståndsdelar och endast marknadsföringspåståendet "oparfymerad" var felaktigt.

Om det i en kosmetisk produkt som en konsument har köpt finns ett sådant fel som avses i konsumentskyddslagen (38/1978), kan konsumenten kräva att försäljaren avhjälper felet enligt de förutsättningar som fastställs i lagen. Vid konsumenttvister ger konsumentrådgivningen råd och förhandlingshjälp (www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning). Tukes behandlar inte enskilda tvister och ger inte heller några utlåtanden om dem.

Tukes ordnar informationsmöten med aktörer inom kosmetikabranschen. På mötena berättar man bland annat om aktuella frågor i anslutning till kosmetikalagstiftningen och delar information om tillsynsresultat och tillsynsprojekt.  Tukes har också en podcast med fokus på skönhetsbranschen (Tarkastajien salonki), som mångsidigt tar upp olika frågor från tjänsternas säkerhet till marknadsföringspåståenden om kosmetika samt exponering för kosmetika. 

Mer information: 
Överinspektör Anna Vuori, tfn 029 5052 035
e-postadresser har formatet: [email protected]

Podcasten Tarkastajien salonki (på finska)

Instagram @tukesinfo_kosmetiikka (på finska)

 

 

Tillbaka till toppen