Meny

Fr.o.m. 31.1.2020 begränsas användningen av siloxaner D4 och D5 i kosmetiska produkter som tvättas bort

3.7.2019 9.58
Nyhet

Användningen av oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) i kosmetiska produkter som tvättas bort begränsas enligt bilaga XVII till REACH-förordningen. Begränsningen träder i kraft 31.1.2020. Därefter får koncentrationen av D4 och D5 inte överskrida 0,1 viktprocent i kosmetiska produkter som tvättas bort och som släpps ut på EU/EES-marknaden.

Syftet med begränsningen är att hantera de risker för miljön som användningen av D4 och D5 utgör. Kosmetiska produkter som innehåller D4 och D5 avlägsnas med vatten strax efter applicering, varmed miljöfarliga ämnen släpps ut i vattenmiljön. Begränsningen gäller kosmetiska produkter som är avsedda att tvättas bort med vatten i alla produktgrupper.

Med kosmetiska produkter som tvättas bort avses i REACH-begränsningen produkter enligt artikel 2.1 a i kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009), som under normala användningsförhållanden avlägsnas med vatten efter applicering.

Ett förslag på begränsning av oktametylcyklotetrasiloxan (D4), dekametylcyklopentasiloxan (D5) och dodekametylcyklohexasiloxan (D6) har lagts ut för kommentarer på Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s webbplats. I stället för kosmetiska produkter som tvättas bort fokuserar begränsningsförslaget på övrigt konsument- och yrkesbruk av dessa ämnen.

Kommissionens förordning om begränsningen

Mer information:

Kemikalierådgivning för företag, tfn 0400 393 033

överinspektör Emma Tarvainen, tfn 029 5052 127, [email protected]