Siloksaaneja D4 ja D5 rajoitetaan poispestävässä kosmetiikassa 31.1.2020 alkaen

3.7.2019 9.58
Uutinen

Oktametyylisyklotetrasiloksaanin (D4) ja dekametyylisyklopentasiloksaanin (D5) käyttöä poispestävissä kosmeettisissa valmisteissa rajoitetaan REACH-asetuksen liitteen XVII mukaisesti. Rajoitus tulee voimaan 31.1.2020. Tämän jälkeen EU/ETA-alueen markkinoilla poispestävissä kosmeettisissa valmisteissa D4:n ja D5:n pitoisuus ei saa ylittää 0,1 painoprosenttia.

Rajoitus pyrkii hallitsemaan D4:n ja D5:n ympäristöriskejä. D4:ää ja D5:tä sisältävät poispestävät kosmeettiset valmisteet poistetaan vedellä pian levittämisen jälkeen, jolloin ympäristölle haitalliset aineet pääsevät vesiympäristöön. Rajoitus koskee kaikkien valmisteryhmien kosmeettisia valmisteita, jotka ovat tarkoitettu poispestäväksi.

Poispestävällä kosmeettisella valmisteella REACH-rajoituksessa tarkoitetaan kosmetiikka-asetuksen (EY No. 1223/2009) 2 artiklan 1 kohdan mukaista valmistetta, jota tavanomaisissa käyttöolosuhteissa pestään pois vedellä levittämisen jälkeen.

Parhaillaan Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilla on kommentoitavana julkisessa kuulemisessa erillinen REACH-rajoitusehdotus oktametyylisyklotetrasiloksaanille (D4), dekametyylisyklopentasiloksaanille (D5) ja dodekametyylisykloheksasiloksaanille (D6). Tämä rajoitusehdotus keskittyy poispestävien kosmeettisten valmisteiden sijaan näiden aineiden muihin kuluttaja- ja ammattikäyttöihin.

Komission asetus rajoituksesta

Lisätietoja:

Kemikaalineuvonta yrityksille puh. 0400 393 033

ylitarkastaja Emma Tarvainen, p. 029 5052 127 , [email protected]