Hoppa till innehåll

Tjänsteman vid Tukes frigiven

Mediatiedote
Utgivningsdatum 11.11.2020 9.57 | Publicerad på svenska 13.11.2020 kl. 12.45
Pressmeddelande

Enligt uppgift till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har Polisinrättningen i Inre Finland igår tisdag 10.11 frigivit Tukes tjänsteman. Tjänstemannen har återgått till arbetet. Tukes har diskuterat ärendet med polisen, men Tukes har i detta skede ingen detaljerad information om vad som framkommit i förundersökningen.

Polisen svarar för förundersökningen och kommunikationen om de omständigheter som framkommer i den. Tukes fortsätter samarbetet med polisen för att utreda saken.

- Det är viktigt att saken utreds omsorgsfullt och noggrant. Vi för en intern diskussion om saken och fattar därefter ett eget beslut om eventuella fortsatta åtgärder, säger Tukes generaldirektör Kimmo Peltonen.

Tukes är den gruvmyndighet som avses i gruvlagen och som övervakar att lagen följs och sköter uppgifter som bestäms i gruvlagen. Byggande av en gruva och produktionsverksamheten kräver ett gruvsäkerhetstillstånd. Gruvsäkerhetstillståndet beviljas av Tukes. Gruvsäkerhet innebär strukturell och teknisk säkerhet i gruvan, förebyggande av farliga situationer och olyckor samt begränsning av negativa konsekvenser av olyckor. 

Förhör som hålls i förundersökningen är konfidentiella tills förundersökningen har avslutats eller åtal väckts.

Ytterligare information:

generaldirektör Kimmo Peltonen, tfn 029 5052 157
[email protected]
 

Tukes mediameddelande 4.11: Misstanke mot tjänsteman vid Tukes