Hyppää sisältöön

Misstanke mot tjänsteman vid Tukes

Mediatiedote
Utgivningsdatum 4.11.2020 17.22 | Publicerad på svenska 5.11.2020 kl. 12.29
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått uppgift om att Pirkanmaan käräjäoikeus idag har häktat en tjänsteman vid Tukes. Tjänstemannen misstänks för grovt missbruk av tjänsteställning.

– Jag ser misstanken som mycket allvarlig. I detta skede har vi inte närmare information om misstanken. Vi samarbetar med polisen för att utreda saken, säger Tukes generaldirektör Kimmo Peltonen.

Tukes svarar för tillsyn och främjande av säkerhet och tillförlitlighet för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Tukes verksamhetsområden är bl.a. kemikalier, produkter såsom leksaker och elektriska apparater, industriell säkerhet, gruvsäkerhet och kompetensbedömningar.

Den misstänkte arbetar i gruvgruppen på Tukes industriavdelning. I industriövervakningen arbetar man med stora risker och objekt där det finns fara för storolyckor. 

– Vi arbetar med säkerhet och ansvar. I våra verksamhetsprinciper ingår att vi verkar enligt principerna för god förvaltning, ansvarsfullt och pålitligt.

Tingsrättens beslut är konfidentiellt.

Ytterligare information:

generaldirektör Kimmo Peltonen, tfn 029 5052 157, [email protected]

Tukes verksamhetsprinciper

Frågor och svar

Vilken är Tukes roll i gruvärenden? 
Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är den gruvmyndighet som avses i gruvlagen och som ansvarar för beviljade av gruv- och gruvsäkerhetstillstånd och tillsyn. 

Vilken är Tukes roll i fallet med Dragon Mining? 
Tukes har gett två utlåtanden gällande fallet i Orivesi. Utlåtandena gäller gruvsäkerheten och den tekniska säkerheten. Enligt den information som Tukes har kan avlägsnandet av avfall medföra en rasrisk livsfara för medarbetare. 
Länkar till utlåtandena och anhängiggjorda begäran om utlåtande:
14.3.2019 Tukes utlåtande till NTM-centralen i Birkaland, på begäran av NTM-centralen (på finska), pdf 
19.8.2020 Tukes utlåtande till Dragon Mining Oy, på begäran av Dragon Mining Oy (på finska) (gruvlagen 621/2011 § 4, den som bedriver gruvdrift ska göra anmälan till gruvmyndigheten om omständigheter som äventyrar gruvsäkerheten, statsrådets förordning om gruvsäkerheten 1571/2011 § 19.2), pdf 
2.11.2020 Begäran om utlåtande som NTM-centralen i Birkaland lämnat in till Tukes (på finska), pdf

Är gruppchefen för Tukes gruvgrupp tjänstledig på grund av fallet? 
Nej. Tjänstledigheten beviljades gruppchefen för gruvgruppen 4.6.2020. 

Vet Tukes vad häktningen handlar om? 
Enligt den information Tukes har tagit del av har medarbetaren häktats på grund av misstanke om grovt missbruk av tjänsteställning. Beslut om häktningen fattades på grund av att det finns skäl att misstänka brott.

Handlingar som Tukesin upprättat från och med 1.1.2018 i anslutning till gruvbolaget Dragon Minings guldgruva i Orivesi (endast på finska)
12.6.2018 tarkastuskertomuksen päätösosa, Dragon Mining Oy (inspektionsrapportens beslutsdel, pdf) 
30.5.2018 päätös, matriisi- ja nallivaraston siirto, Dragon Mining Oy (beslut, flyttning av matris- och tändhattslager, pdf)
20.6.2019 tarkastuskertomuksen päätösosa, Dragon Mining Oy (inspektionsrapportens beslutsdel, pdf)
8.5.2020 tarkastuskertomuksen päätösosa, Dragon Mining Oy (inspektionsrapportens beslutsdel, pdf)
9.6.2020 päätös, kemikaalien ja räjähteiden lopettaminen, Dragon Mining Oy (beslut, upphörande med kemikalier och sprängämnen, pdf)
På datanätet publicerar Säkerhets- och kemikalieverket endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information.
 

Nyheten redigerades
5.11.2020: frågorna och svaren i den tidigare länkade bilagefilen har lagts till som en del av texten
5.11.2020 kl. 10.15: Texten har kompletterats med NTM-centralen i Birkalands begäran om utlåtande
5.11.2020 klo 17.55: Tillagt de dokument som Tukes upprättat från och med 1.1.2018.

 
Sivun alkuun