Hoppa till innehåll

Tukesin virkamies vapautettu

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 11.11.2020 9.57
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) saaman tiedon mukaan Sisä-Suomen poliisilaitos on eilen tiistaina 10.11. vapauttanut Tukesin virkamiehen. Virkamies on palannut töihin. Tukes on keskustellut aiheesta poliisin kanssa, mutta Tukesilla ei tässä vaiheessa ole tarkkaa tietoa esitutkinnassa esiin nousseista asioista.

Esitutkinnasta ja siinä esiin nousseiden asioiden viestinnästä vastaa poliisi. Tukes jatkaa yhteistyötä poliisin kanssa asian selvittämiseksi.

- On tärkeää, että asia tutkitaan huolellisesti ja tarkkaan. Käymme sisäisesti keskustelua aiheesta ja teemme sen jälkeen oman päätöksemme mahdollisista jatkotoimenpiteistä, sanoo Tukesin pääjohtaja Kimmo Peltonen.

Tukes on kaivoslaissa tarkoitettu kaivosviranomainen, joka valvoo lain noudattamista ja hoitaa kaivoslaissa säädetyt tehtävät. Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolliseen toimintaan on oltava kaivosturvallisuuslupa. Tukes myöntää kaivosturvallisuusluvan. Kaivosturvallisuus tarkoittaa kaivoksen rakenteellista ja teknistä turvallisuutta, vaaratilanteiden ja onnettomuuksien ehkäisemistä sekä onnettomuuksista aiheutuvien haitallisten seurausten rajoittamista.

Esitutkinnassa tehdyt kuulustelut ovat salassa pidettäviä, kunnes esitutkinta on päätetty tai syyte nostettu.

Lisätietoja:
pääjohtaja Kimmo Peltonen, p. 029 5052 157
etunimi.sukunimi(at)tukes.fi

Tukesin mediatiedote 4.11.: Tukesin virkamieheen kohdistuva epäily