Hoppa till innehåll

Tukes har publicerat en videoserie om säkerheten i idrottsanläggningar

29.6.2021 9.14
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har publicerat tre utbildningsvideor om säkerheten i idrottsanläggningar, som handlar om bland annat planering och underhåll av idrottsanläggningar samt redskapsanskaffning. Videorna är avsedda för personer som arbetar inom eller studerar idrottsanläggningsbranschen.

Utbildningsvideorna om säkerheten i idrottsanläggningar är en fortsättning på videorna om konsumenttjänsternas säkerhet som gavs ut tidigare i år. Tukes mål är att med hjälp av videorna tillhandahålla tydligare handledning om kraven i konsumentsäkerhetslagen (920/2011) som reglerar säkerheten i konsumenttjänster.

- Utbildningsvideorna om säkerheten i idrottsanläggningar går igenom god praxis som underlättar arbetet för de som ansvarar för anskaffningarna och planeringen eller underhållet, säger överinspektör Arttu Mäkinen från sektionen för konsumenttjänster vid Tukes.

- Videorna presenterar också olycksfall som tjänsteleverantörer kan lära sig av, tillägger Mäkinen.

Videoserien är tillgänglig på finska och med svensk text.

Säkerheten i idrottsanläggningar, del 1

Säkerheten i idrottsanläggningar, del 2

Säkerheten i idrottsanläggningar, del 3

Ytterligare information:
överinspektör Arttu Mäkinen, tfn 029 5052 046, [email protected]

Konsumenttjänster på Tukes webbplats