Hoppa till innehåll

Tukes förbjuder Iloiset Keittiöpojat Oy:s minutförsäljning av lustgas

Tukes
Utgivningsdatum 12.7.2013 8.40
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har förbjudit Iloiset Keittiöpojat Oy att sälja lustgas i kapslar som är avsedda att användas för att få grädde att skumma. Beslutet gäller företagets minutförsäljning i sin helhet, dvs. webbförsäljningen och försäljningen från detaljhandlar. Om Iloiset Keittiöpojat Oy inte iakttar Tukes beslut, kan företaget dömas till vite om 25 000 euro.

Tukes beslut bygger på kemikalielagen. Enligt lagen får en kemikalie inte överlåtas från minutförsäljning om det är uppenbart att användningen av den kan medföra särskild risk för hälsan. Förbudet gäller även minutförsäljning av en kemikalie då syftet är att missbruka kemikalien. Försäljaren ska ordna minutförsäljningen på så sätt att situationen då kemikalien köps och annan överlåtelse av kemikalien från minutförsäljning kan övervakas på påkallat sätt och i tillräcklig omfattning för att förebygga missbruk.

– Tukes bedömde Iloiset Keittiöpojat Oy:s verksamhet då verket övervägde beslutet, och konstaterade att försäljningsverksamheten inte uppfyller de villkor som kemikalielagen ställer, berättar jurist Suvi Raitala från Tukes.

Tukes fattar separata beslut om andra företag som marknadsför och säljer lustgas.

Inandning av lustgas medför kvävningsrisk. I medicinsk användning doseras lustgas tillsammans med syre. Använd på detta sätt medför lustgas ingen kvävningsrisk och påverkar inte heller i allmänhet patientens medvetandegrad.

Tukes beslut träder i kraft i dag, fredagen den 12 juli 2013. Företaget ska iaktta beslutet redan under eventuell sökande av ändring, om inte besvärsmyndigheten senare bestämmer något annat.

Ytterligare information:

Jurist Suvi Raitala, tfn 029 50952 181

Gruppchef Annette Ekman, tfn 209 5052 002 107

Direktör Esa Nikunen, tfn 029 5052 107

E-postadresserna har formatet [email protected]