Nästan 300 produkter drogs tillbaka från marknaden år 2014

Tukes 26.2.2015 12.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) drog i fjol tillbaka från marknaden 288 produkter som var farliga eller uppfyllde inte de gällande kraven, av vilka 85 återkallades från konsumenterna. I övervakning av elprodukter upptäcktes allvarliga brister i LED-ljusprodukter, laddare och nätaggregat. Även leksaker och personlig skyddsutrustning hade ett flertal brister. Tukes förordnade också försäljningsförbud för kemikalie- och kosmetiska produkter samt ädelmetallprodukter. Under 2014 gjorde Tukes 2.736 övervakningsbesök i affärer som säljer elapparater samt hos tillverkare och importörer. Sammanlagt 606 elapparater testades och på basis av testerna drogs tillbaka från marknaden 177 artiklar som var farliga eller uppfyllde inte de gällande kraven. Av dessa återkallades 39 från konsumenter och andra slutanvändare. Ytterligare förordnades 95 försäljningsförbud för produkter som hade lindrigare brister i överensstämmelse med kraven. Tukes moderniserar sina förfarandesätt och söker nya metoder också till marknadsövervakningen. Till följd av detta förminskade antalen övervakningsbesök och testade produkter vid övervakning av elapparater redan i fjol. – Övervakningen av elapparater riktas riskorienterat på de produktgrupper och -märken som har tidigare haft brister, på nya produkttyper och -märken samt på produkter som är misstänkliga t.ex. med anledning av bristfällig märkning. Riskgrupper utgörs sedan några år av LED-ljusprodukter samt laddare och nätaggregat. Det var just dessa produkter som hade mest brister också i fjol. Övervakningsresultaten ger dock inte någon helhetsbild av mängden av farliga elapparater på marknaden, utan visar främst hur Tukes har lyckats allokera sin övervakning, säger överinspektör Jari Tuomi. Barns säkerhet som övervakningstema Tukes övervakar projektartat och på grund av anmälningar säkerheten av konsumtionsvaror, leksaker, maskiner och personlig skyddsutrustning i Finland. I år registrerade vi 342 fall vilket omfattade ca. 80 testade produkter och 103 artiklar som drogs tillbaka från marknaden. I sammanlagt 45 fall var företagen också tvungna att återkalla produkterna från konsumenterna. Produkterna som drogs tillbaka från marknaden var främst leksaker (29), personlig skyddsutrustning (27) samt bl.a. maskiner (9) och kläder (9). Barns säkerhet var ett av årets centrala övervakningsteman på Tukes 2014. Kring detta lät vi testa barns hörselskydd, dricksflaskor och muggar samt kemikaliehalter i leksaker. Tukes deltog också i ett EU-utredningsprojekt för barnvagnars säkerhet. Efter testningarna drogs fem hörselskydd för barn, en sittvagn och en barnvagn tillbaka från marknaden. Kring personlig skyddsutrustning tillämpades återkallelseförfarandet på bl.a. cykel- och ridhjälmar, reflektorer och ett påklädbart simhjälpmedel. Bland de tillbakadragna leksakerna och barntillbehören var gungor, bollar, mjukisdjur och fjäderleksaker. – De allvarligaste bristerna i leksaker är oftast för stora ftalathalter eller små lösa delar som medför risk för kvävning, påpekar överinspektör Janne Niemelä. Brister i märkningar vanligast i kemikalieprodukter Övervakningen av kemikalieprodukter omfattar bl.a. biocider, växtskyddsmedel, tvättmedel, kosmetiska produkter samt andra konsument- och industrikemikalier. Totalt 1.580 produkter var föremål för övervakning år 2014 och kring dessa gjorde Tukes 93 övervakningsbesök bl.a. hos tillverkares, importörers och detaljaffärers lokaler. Mest brister upptäcktes i kemikalie- och kosmetiska produkters märkningar. – I flesta fall åtgärdades bristerna efter att Tukes kontaktat företaget eller gjort ett övervakningsbesök. Endast i 11 fall var Tukes tvungen att förordna ett försäljningsförbud, säger gruppchef Marilla Lahtinen. Tukes övervakar också byggprodukter, anordningar inom räddningsväsendet, tryckbärande anordningar, gasanordningar, explosiva varor, ädelmetallprodukter och mätinstrument på den finländska marknaden. År 2014 drogs fyra brandvarnare och tre kolmonoxidvarnare tillbaka från marknaden och en kolmonoxidvarnare återkallades också från konsumenterna. Vid övervakning av explosiva varor drogs en farlig rökgranat tillbaka. För ädelmetallprodukter meddelades 20 förbudsbeslut. Produkterna hade t.ex. bristfälliga stämplar eller billighetssmycken såldes felaktigt som ädelmetallprodukter. Närmare uppgifter om produkter som dragits tillbaka från marknaden finns i Tukes marknadsövervakningsregister. Mer information: Överinspektör Jari Tuomi, tfn 029 5052 681 (elapparater) Överinspektör Janne Niemelä, tfn 029 5052 153 (konsumtionsvaror) Gruppchef Marilla Lahtinen, tfn 029 5052 048 (kemikalier) E-post: [email protected]