Valikko

Tukes poisti viime vuonna lähes 300 tuotetta markkinoilta

Tukes 26.2.2015 12.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) poisti vuonna 2014 markkinoilta 288 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta, joista 85 kerättiin takaisin kuluttajilta. Sähkölaitteista vakavia puutteita löytyi eniten led-valaistustuotteista, latureista ja verkkoliitäntäkojeista. Puutteita löytyi paljon myös leluista ja henkilönsuojaimista. Tukes antoi lisäksi myyntikieltoja kemikaali- ja kosmetiikkatuotteille sekä jalometallituotteille. 

Tukes teki viime vuonna 2736 valvontakäyntiä sähkölaitteita myyviin liikkeisiin sekä valmistajien ja maahantuojien tiloihin. Yhteensä 606 sähkölaitetta testautettiin ja testausten perusteella markkinoilta poistettiin 177 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta. Näistä 39 kerättiin takaisin kuluttajilta ja muilta loppukäyttäjiltä. Lisäksi lievemmin vaatimusten vastaisille tuotteille annettiin 95 myyntikieltoa. Tukes uudistaa toimintatapojaan ja etsii uusia keinoja myös markkinavalvontaan. Sen seurauksena valvontakäyntien ja testautettujen tuotteiden määrät pienentyivät jo viime vuoden aikana sähkölaitteiden valvonnassa.


– Sähkölaitteiden valvontaa kohdistetaan riskiperusteisesti niihin tuoteryhmiin ja -merkkeihin, joissa on aiemmin ollut puutteita, uusiin tuotetyyppeihin ja -merkkeihin sekä tuotteisiin, jotka ovat epäilyttäviä esimerkiksi puutteellisten merkintöjen vuoksi.   Riskiryhminä ovat jo muutaman vuoden ajan olleet led-valaistustuotteet sekä laturit ja verkkoliitäntäkojeet. Juuri näissä tuotteissa havaittiin jälleen eniten puutteita. Valvontatulokset eivät kuitenkaan anna kokonaiskuvaa markkinoilla olevien vaarallisten sähkölaitteiden määrästä, vaan ne kertovat pikemminkin Tukesin valvonnan oikeasta kohdentumisesta, kertoo ylitarkastaja Jari Tuomi.

 
 Lasten turvallisuus yhtenä valvontateemana

Tukes valvoo projektiluonteisesti ja ilmoitusten perusteella kulutustavaroiden, lelujen, koneiden ja henkilönsuojainten turvallisuutta. Valvontatapauksia oli viime vuonna 342, noin 80 tuotetta testattiin ja 103 tuotetta poistettiin markkinoilta. Näistä 45 tapauksessa yritykset joutuivat keräämään tuotteet takaisin myös kuluttajilta. Markkinoilta poistettiin eniten leluja (29) ja henkilönsuojaimia (27) ja lisäksi mm. koneita (9) ja vaatteita (9).

Lasten turvallisuus oli viime vuonna yhtenä keskeisenä valvontateemana ja siihen liittyen testautettiin lasten kuulonsuojaimia, juomapulloja ja mukeja sekä lelujen kemikaalipitoisuuksia. Lisäksi Tukes osallistui lastenvaunujen ja -rattaiden turvallisuutta selvittävään EU-projektiin. Testausten perusteella viisi lasten kuulonsuojainta, yhdet rattaat ja yhdet vaunut poistettiin markkinoilta.


Henkilönsuojaimista palautusmenettelyyn joutui mm. pyöräily- ja ratsastuskypäriä, heijastimia sekä  päälle puettava uima-apu. Markkinoilta poistettujen lelujen ja lastentarvikkeiden joukossa oli  keinuja, palloja, pehmo- ja vieterileluja. 

– Lelujen vakavimpia puutteita ovat usein liian suuret ftalaattipitoisuudet tai tukehtumisvaaraa aiheuttavat pienet irtoavat osat, kertoo ylitarkastaja Janne Niemelä.  

 Merkintäpuutteet yleisimpiä kemikaalituotteissa

 
Kemikaalituotteiden valvonta-alueeseen kuuluvat muun muassa  biosidit, kasvinsuojeluaineet, pesuaineet, kosmetiikka sekä muut kuluttaja- ja teollisuuskemikaalit. Markkinavalvonnan kohteena oli viime vuonna 1580 tuotetta ja niihin liittyen tehtiin 93 valvontakäyntiä mm. valmistajien, maahantuojien ja vähittäismyyjien tiloihin. Puutteita löytyi erityisesti kemikaalien ja kosmetiikan merkinnöissä.

– Useimmissa tapauksissa yritykset korjasivat puutteet Tukesin yhteydenoton tai valvontakäynnin perusteella. Ainoastaan 11 tapauksessa jouduttiin antamaan myyntikielto, kertoo ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen


Tukes valvoo myös markkinoilla olevia rakennustuotteita, pelastustoimen laitteita, paine- ja kaasulaitteita, räjähteitä, jalometallituotteita ja mittaamisvälineitä. Markkinoilta poistettiin viime vuonna neljä palovaroitinta ja kolme häkävaroitinta, ja yksi häkävaroitin kerättiin takaisin myös kuluttajilta.  Räjähteiden valvonnassa yksi vaarallinen savuheite poistettiin markkinoilta. Jalometallituotteille annettiin 20 kieltopäätöstä.  Tuotteissa oli esimerkiksi puutteellisia leimoja, tai rihkamakoruja myytiin virheellisesti jalometallituotteina.


Tarkempia tietoja markkinoilta poistetuista tuotteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jari Tuomi, p. 029 5052 681 (sähkölaitteet)
ylitarkastaja Janne Niemelä, p. 029 5052 153 (kulutustavarat, esim. lelut, suojaimet, koneet), 
ryhmäpäällikkö Marilla lahtinen, p. 029 5052 048 (kemikaalit)
etunimi.su[email protected]

Liitteet:

Sähkölaitteiden markkinavalvontatilastoja

Kuvia  markkinoilta poistetuista tuotteista 

Lisää kuvia löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä.