Hoppa till innehåll

Tukes utreder hur arrangören kunde ha förutsett rallyts risker

Mediatiedote
Utgivningsdatum 18.6.2018 16.08 | Publicerad på svenska 6.7.2018 kl. 8.44
Pressmeddelande
Tukes utreder hur säkerheten vid den publika tillställningen hade skötts under FM-rallydeltävlingen i Seinäjoki.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder hur säkerheten vid den publika tillställningen hade skötts under FM-rallydeltävlingen i Seinäjoki och hur arrangören hade följt kraven i konsumentsäkerhetslagen. Arrangören ansvarar för säkerheten vid en tillställning och publikens placering på området.

Tukes övervakar offentliga tillställningars kundsäkerhet och tjänsteleverantörens proaktiva säkerhetsåtgärder: hur arrangören har bedömt riskerna och identifierat faror relaterade till tillställningen, hur publiken har instruerats och om en säkerhetshandling har uppgjorts.

Tillställningens arrangör ska informera publiken om säkra åskådarplatser och färdvägar, och publiken måste följa de instruktioner de har fått. Farliga platser måste märkas ut, och speciellt farliga platser ska övervakas. Tävlingen ska avbrytas om den orsakar fara.

– Att köra av vägen är mycket typiskt i rally, säger överinspektör Kari Koponen vid Tukes.

– Arrangören kan förbereda sig för detta genom att placera åskådarområden på säkra ställen och genom att övervaka förbjudna områden. Arrangörens uppgift är att fastställa vilka åskådarområden som är säkra eller farliga och informera åskådarna om dem.

Tukes utför inga förhandsgranskningar av publika tillställningar eller andra tjänster riktade till konsumenter, och godkänner dem inte heller på förhand. Målet är att utveckla säkerhetspraxis för enskilda tillställningar och för hela grenen, tillsammans med andra myndigheter och grenförbunden.

Samarbete för att förbättra säkerheten

Säkerheten vid offentliga tillställningar regleras bl.a. i konsumentsäkerhetslagen samt i lagen om sammankomster och räddningslagen. Tukes övervakar hur konsumentsäkerhetslagen följs och säkerheten av kunderna och utomstående vid offentliga tillställningar. Polisen övervakar tillämpningen av lagen om sammankomster och räddningsmyndigheterna tillämpningen av räddningslagen.

Orsakerna till rallyolyckan som krävde ett människoliv undersöks av polisen, Olycksutredningscentralen och bilsportens grenförbund AKK. Tukes gör inte en direkt olycksutredning utan samarbetar med rallyts arrangör och myndigheter.

Efter monstertruckolyckan i Alahärmä 2015 har myndigheterna ökat samarbetet och harmoniserat sina principer. Detta arbete måste fortsätta.

Mer information:

överinspektör Kari Koponen p. 029 5052 094 

stf. gruppchef Mervi Murtonen tfn 029 5052 080 

e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen