Hoppa till innehåll

Tukes specificerar kraven på förpackning och märkning av handsprit

Utgivningsdatum 29.5.2020 11.18 | Publicerad på svenska 3.6.2020 kl. 12.13
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) specificerar kraven på förpackning och märkning av handsprit för företag. Tukes har fått flera tiotals anmälningar om att det i butikerna säljs handsprit i förpackningar som påminner om livsmedelsförpackningar. Dessutom har Tukes fått anmälningar om handsprit vars varningsetiketter eller förpackningar på annat sätt inte motsvarar kraven i lagstiftningen.

Coronaepidemin har mångdubblat antalet handdesinfektionspreparat på den finska marknaden. Innan coronaepidemin fanns det under 20 preparat till försäljning. I Tukes KemiDigi-register finns det nu 270 handdesinfektionspreparat.

När påminner en förpackning om en livsmedelsförpackning?

CLP- och biocidförordningen förutsätter att en kemikalies förpackning inte får vilseleda konsumenten, locka barn eller påminna om livsmedel. Handsprit vars förpackningar påminner om öl-, alkohol- eller läskedrycksflaskor kan till exempel likna livsmedel.

- Tukes övervakar handdesinfektionsförpackningars säkerhet och överensstämmelse med kraven, och bedömer alltid produkterna från fall till fall. Helheten, förpackningens form, färg, etikett och förpackningens kork (slutare) påverkar bedömningen, berättar sektionschef Jouni Räisänen från Tukes grupp för kemikalieprodukter.

Till exempel kan en förpackning som liknar en drickflaska vara godkännbar och särskiljas från livsmedelsförpackningar om produktens användningsändamål framgår tydligt på etiketten, om produkten har en lämplig varningsetikett samt vid behov farosymboler för synskadade. Produkten kan också särskiljas från livsmedel med en pumpkork. Produktens placering i butiken kan också ha betydelse, en lämplig plats för handsprit är till exempel i samband med tvätt- och rengöringsmedel.

Vilka är riskerna med kemikalieprodukter som påminner om livsmedelsförpackningar?

Om kemikalieprodukten till exempel påminner om en drickflaska, kan personen dricka kemikalien i misstag eller det kan hamna i ansiktet och ögonen. Hälsoriskerna för handsprit är främst relaterade till irriterande effekter, och de är inte akut giftiga. Denatureringsmedel har lagts till etanolbaserade handspritsprodukter, vilket gör produkten illasmakande och därmed odrickbar.

Etanolbaserade handsprit klassificeras som brandfarliga. Om användaren på grund av förpackningen tror att det är ett livsmedel, och därför förvarar det på fel sätt, finns det en risk för brand.

Vilka är kraven på förpackningar av handsprit?

Handsprit är kemikalier, och krav på förpackning samt märkning av dem regleras i CLP-förordningen och biocidförordningen. Förpackningen av handsprit som klassificeras som farligt måste vara säker och bl.a. ha varningsetikett. Det finns även andra krav på förpackningen och märkningarna, så som farosymboler för synskadade, om handspriten är klassificerad som brandfarlig.

Ytterligare information:

sektionschef Jouni Räisänen, tfn 029 5052 098, e-postadresser har formatet [email protected]

Anvisningar till företag om handsprit

Krav på förpackningar