Hoppa till innehåll

Tukes täsmentää käsidesien pakkaamista ja merkintää koskevia vaatimuksia

Julkaisuajankohta 29.5.2020 11.18
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) täsmentää yrityksille käsidesien pakkaamista ja merkintää koskevia vaatimuksia. Tukesiin on tullut useita kymmeniä ilmoituksia siitä, että kaupoissa myydään käsidesejä elintarvikepakkauksia muistuttavissa pakkauksissa. Lisäksi Tukesiin on tullut ilmoituksia käsideseistä, joiden varoitusetiketit tai pakkaukset eivät muilla tavoin vastaa lainsäädännön vaatimuksia.

Koronaepidemia on moninkertaistanut käsidesivalmisteiden määrän Suomen markkinoilla. Ennen koronaepidemiaa myynnissä oli alle 20 valmistetta. Nyt Tukesin KemiDigi-rekisterissä on noin 270 käsidesivalmistetta.

Milloin pakkaus muistuttaa elintarvikepakkausta?

CLP- ja biosidiasetus edellyttävät, että kemikaalin pakkaus ei saa johtaa kuluttajaa harhaan, houkuttaa lapsia tai muistuttaa elintarviketta. Esimerkiksi olut-, alkoholi- tai virvoitusjuomapullon kaltaisesti pakatut käsidesit voivat olla elintarvikkeita muistuttavia.

- Tukes valvoo käsidesien pakkauksien turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta ja arvioi tuotteet aina tapauskohtaisesti. Arviointiin vaikuttaa kokonaisuus: pakkauksen muoto, väri, tuotteen myyntipäällys (etiketti) ja pakkauksen korkki (suljin), kertoo ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen Tukesin kemikaalituotteet-ryhmästä.

Esimerkiksi juomapulloa muistuttava pakkaus voi olla hyväksyttävä ja erottua elintarvikepakkauksesta, jos tuotteen etiketistä ilmenee selkeästi tuotteen käyttötarkoitus ja tuotteessa on asianmukainen varoitusetiketti sekä tarvittaessa näkövammaisten vaaratunnus. Tuote voi erottua elintarvikkeesta myös esimerkiksi pumppukorkilla. Myös tuotteen sijoittelulla myymälässä voi olla merkitystä, käsideseille sopiva paikka on esimerkiksi pesu- ja puhdistusaineiden yhteydessä.

Millaisia ovat elintarvikepakkausta muistuttavien kemikaalituotteiden riskit?

Jos kemikaalituote muistuttaa esimerkiksi juomapulloa, ihminen saattaa juoda kemikaalia vahingossa tai sitä voi päätyä kasvoille ja silmiin. Käsidesien terveysriskit liittyvät lähinnä ärsytysvaikutuksiin eivätkä ne ole akuutisti myrkyllisiä. Etanolipohjaisiin käsidesituotteisiin on lisätty denaturointiainetta, joka tekee tuotteen pahanmakuiseksi ja siten juomakelvottomaksi.

Etanolipohjaiset käsidesit luokitellaan helposti syttyväksi. Jos käyttäjä luulee tuotetta pakkauksen perusteella elintarvikkeeksi ja säilyttää sitä sen vuoksi väärin, on olemassa tulipalon riski.

Mitä vaatimuksia käsidesien pakkauksille on?

Käsidesit ovat kemikaaleja, ja niiden pakkaamista sekä merkintöjä koskevia vaatimuksia säädellään CLP-asetuksessa ja biosidiasetuksessa. Vaaralliseksi luokitellun käsidesin pakkauksen pitää olla turvallinen ja siinä pitää olla mm. varoitusetiketti. Pakkaukselle ja sen merkinnöille on myös muita vaatimuksia, kuten näkövammaisten vaaratunnus, jos käsidesi on luokiteltu esimerkiksi syttyväksi.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen, puh. 029 5052 098, sähköposti muotoa [email protected]

Ohjeita yrityksille käsideseistä

Kemikaalien pakkaaminen