Tukes lät testa glasögonbågar: hälsofarlig nickel frigjordes från nära hälften av dem

Mediatiedote 11.3.2020 9.28
Pressmeddelande

Allergiframkallande nickel frigjordes från glasögonbågar som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa i koncentrationer som kan orsaka nickelallergi och allergiskt kontakteksem. Tukes har kontaktat de företag som sålde bågarna och ålagt dem att dra bort de lagstridiga glasögonbågarna från marknaden och även att återkalla dem från konsumenterna.

Tukes lät testa sammanlagt 21 bågmodeller med en testmetod som godkänts av Europeiska standardiseringskommittén. De produkter som valdes ut för testningen köptes in från flera olika finländska optikbutiker.

– Enligt testningarna frigjordes för mycket nickel från åtta bågmodeller, berättar Tukes överinspektör Anneli Pärnänen.  

Tukes beordrade att fem bågmodeller av Instru Optiikka Ab och tre bågmodeller av Specsavers Finland Av dras bort från marknaden. Företagen ålades även att återkalla dessa produkter från konsumenterna. Produkter som dragits bort från marknaden finns i Tukes marknadsövervakningsregister.

Utsöndringen av nickel testades med två olika metoder: ett beläggningstest och ett migrationstest.  Bågarna förbehandlades före testningen för att efterlikna normalt slitage. Syftet med beläggningstestet är att bevisa att bågens beläggning räcker till att förhindra nickelavgivning från metallen.  Migrationstestet mäter den mängd nickel som frigörs då det testade föremålet exponeras för artificiell svett. Frisättningen mäts på de delar av bågen som är avsedda för direkt och långvarig kontakt med huden.

EU-lagstiftning begränsar användningen av nickel

Nickel är den vanligaste orsaken till kontakteksem, varför EU:s kemikalielagstiftning begränsar användningen av nickel i föremål som är avsedda att komma i kontakt med huden såsom glasögonbågar.

– Nickel som frigörs från glasögonbågar är ett hudallergiframkallande ämne. Exponering till nickel kan orsaka bestående sensibilisering mot nickel, dvs. nickelallergi. Redan en mindre mängd av nickel kan orsaka kontaktallergi hos dem som är allergiska mot nickel, säger överinspektör Petteri Talasniemi på Tukes.

Nickelallergiker ska undvika hudkontakt med metaller som avger nickel. Frisättningen av nickel har utöver glasögonbågar begränsats bl.a. i smycken, knappar och blixtlås. Allergiskt kontakteksem är en besvärlig sanitär olägenhet som kan påverka livskvaliteten och arbetsförmågan negativt.

Tukes beslut är partispecifika och gällde följande bågmodeller:

Instru Optiikka Ab: återkallelseförfarande för fem bågmodeller

– ANP-20190702-04; Calvin Klein, glasögonbågar i metall, bruna på utsidan, titanvita på insidan. Modellens namn: CK5454, färgkod 604

– ANP-20190702-06; Bvlgari, glasögonbågar i metall, färg: guld och svart. Modellens namn: OBV2198B, färgkod 2033

– ANP-20190529-02; Ray Ban, glasögonbågar i metall, brun/guld Modellens namn: ORX6378, färgkod 2905    

– ANP-20190702-03; Burberry, glasögonbågar i metall, bruna, Burberry-mönster på skalmarna. Modellens namn OBE1313Q, färgkod 1240

– ANP-20190702-01; Guess, glasögonbågar i metall, blå/svart/metall. Modellens namn: GU2469, färgkod TL 52

 Specsavers Finland Ab: återkallelseförfarande för tre bågmodeller

– ANP-20190620-03; Disney, Cinderella, glasögonbågar i metall, färg: lila med mönster. Produktparti T82

– ANP-20190620-01; Ivana Helsinki, Thea, glasögonbågar i metall, färg: guld. Produktparti: TA1

– ANP-20190620-02; DAY 17, Birger et Mikkelsen, glasögonbågar i metall, färg: svart och guld. Produktparti U91

Glasögonbågar som omfattas av återkallelseförfarandet kan returneras till inköpsstället.

Vad avses med säljförbud, tillbakadragande från marknaden och återkallelseförfarande?

Om en produkt som ett företag tillhandahåller inte överensstämmer med kraven, kan Tukes lämna ett beslut om förbud till företaget. De vanligaste förbuden är säljförbud, tillbakadragande från marknaden och återkallelseförfarande. Ett säljförbud innebär att försäljningen av produkten i fråga måste upphöra.  Tillbakadragande från marknaden innebär att företaget måste sluta sälja produkten samt samla in produkterna även från de egna återförsäljarna. Återkallelseförfarande (tillbakadragande) innebär att företaget ska utöver tillbakadragandet från marknaden även vidta åtgärder för att samla in produkterna från slutanvändarna och informera om de risker som förknippas med produkten.

Ytterligare information:

Övervakningsprojektet: överinspektör Anneli Pärnänen, tfn 029 5052 637
Risker orsakade av kemikalier: överinspektör Petteri Talasniemi, tfn 0295 052 104
E-postadresserna har formatet [email protected]

Länk till bild: Glasögon som Tukes låtit testas vars skalmar avger för stora koncentrationer av nickel

Giltig till: 2020-05-31