Hoppa till innehåll

Tukes utreder kvaliteten på besiktningsförfaranden och riskbedömningar för pannanläggningar

Mediatiedote
Utgivningsdatum 4.1.2023 13.30 | Publicerad på svenska 10.1.2023 kl. 13.13
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) inleder en utredning om utarbetande av riskbedömning och kontroll av risker för pannanläggningar. Utredningen blir klar under februari 2023. Överföringen av stora pannanläggningar till fjärrövervakning är förknippad med farhågor över att säkerheten äventyras och oklarheter i tolkningen av lagstiftningen.

Tukes publicerade ett meddelande 2.2.2022, (på finska, redigerad 14.10.2022) om kontinuerlig och periodisk driftövervakning av tryckbärande anordningar i pannanläggningar. Tukes har fått respons från näringslivet om att de gränsvärden som anges i meddelandet kan försvåra investeringar, om det föreligger avsikter att överföra pannanläggningar till periodisk driftövervakning (fjärrövervakning). Tukes, besiktningsorganen och näringslivet har diskuterat frågan och uppmärksammat behov av att tydliggöra förfaranden och anvisningar gällande besiktningar av och utarbetande av riskbedömningar för pannanläggningar. Tukes preciserar att en pannanläggning enligt bestämmelserna om tryckbärande anordningar kan överföras till periodisk driftövervakning med en riskbedömning och godkännande från ett besiktningsorgan som grund. 

På grund av de farhågor över säkerheten och oklarheter som yppat sig på fältet inleder Tukes en utredning för att kartlägga de nuvarande förfarandena, anvisningarna och resurserna de besiktningsorgan som verkar med tillstånd från Tukes för att kontrollera riskbedömningarna samt för att överföra pannanläggningar till periodisk driftövervakning. Utredningen gäller också säkerhetsbrister och utvecklingsbehov som observerats vid kontroll av riskbedömningarna eller periodiska besiktningar. Tukes utredning ska vara klar i februari.

Med utredningen som grund bedömer Tukes om de nuvarande anvisningarna behöver utvecklas för att det i fortsättningen för både besiktningsorganen och näringslivet ska finnas tydliga och enhetliga regler för pannanläggningars övergång till periodisk övervakning (fjärrövervakning).

Mer information lämnas av

Kirsi Levä, direktör 
tfn 029 505 2162

Janne Kotiranta, överinspektör 
tfn 029 5052 251
e-postadresserna har formatet [email protected] 

Tillbaka till toppen