Hyppää sisältöön

Tukes selkeyttää toimintamalleja kattilalaitosten painelaitteiden jatkuvassa ja jaksoittaisessa käytön valvonnassa

Julkaisuajankohta 2.2.2022 9.58
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selkeyttää kattilalaitosten painelaitteiden käytön valvonnan toimintamalleja. Linjaus koskee jaksoittaista ja jatkuvaa käytön valvontaa, ohjauspaikkaa ja etävalvontaa. Teholuvultaan suurimmat kattilalaitokset eli ylikonemestarilaitokset ja kiinteää polttoainetta käyttävät konemestarilaitokset pitää säilyttää jatkuvassa käytön valvonnassa.

Toimintamallien selkeytys on tarpeen, koska Tukes on todennut valvonnassaan, ettei lainsäädäntö anna riittävän selkeää toimintamallia. Toimintamallien tavoitteena on varmistaa, että kattilalaitosten painelaitteita käytetään painelaitelain tarkoittamalla tavalla.

Painelaitelain tarkoituksena on varmistaa, että painelaitetta  käytetään niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta eikä omaisuutta. Painelaitteessa on oltava riittävät käyttöturvallisuuden varmistavat laitteet ja laitejärjestelmät, ja niiden on toimittava asianmukaisesti.

Kattilalaitoksen painelaiterekisteriin rekisteröityjä höyry- ja kuumavesikattiloita on valvottava käytön aikana joko jatkuvasti tai jaksoittaisesti.

Jatkuvan käytön valvonnan menettelyt

Jatkuvassa valvonnassa ohjauspaikan laitteistolla on voitava valvoa ja ohjata kattilalaitoksen turvallisuuden kannalta keskeisiä käyttösuureita sekä ohjata kattilat häiriötilanteessa turvalliseen tilaan. Ohjauspaikka (valvomo) on kiinteä ja käyntiosoitteellinen paikka Suomessa. Ohjauspaikka ei ole kännykkä tai kannettava tietokone. Kännykän tai kannettavan käyttö ohjauspaikkana altistaa laitoksen pahimmillaan hakkeroinnin vaaraan ja vaarantaa siten painelaitteiden turvallista käyttöä.

Jatkuvassa käytön valvonnassa olevassa kattilalaitoksessa painelaitteen käyttäjän pitää päästä laitokselle viiden minuutin kuluessa siitä, kun häiriötilanne on havaittu. Käyttäjän tulee päästä kohteeseen kävellen, ei siis pyörällä, juosten tai autolla. Painelaitteen käyttäjällä ei voi olla tehtäviä, joiden lopettaminen tai turvalliseksi saattaminen voi estää käyttäjää pääsemästä laitokseen lain edellyttämässä ajassa.

Jaksoittaisen käytön valvonnan aikavälit

Jaksoittaisessa käytön valvonnassa kattilassa on oltava jaksoittaiseen valvontaan tarvittavat varmistetut varojärjestelmät, jotka estävät luotettavasti, automaattisesti ja turvallisesti  sallittujen käyttö- tai raja-arvojen ylittymisen tai alittumisen ja tarvittaessa automaattisesti ohjaavat kattilan turvalliseen tilaan.

Jaksoittainen käytön valvonta jaetaan kahteen toimintatapaan: 

  • käytön valvontaan, jossa käyttäjän tulee olla jatkuvasti ohjauspaikalla ja valvontakäyntien aikaväli saa olla enintään 24 tuntia 
  • käytön valvontaan, jossa valvontakäyntien aikaväli ei saa ylittää 84 tuntia. 

Lainsäädäntö määrittelee valvontakäyntien enimmäisaikavälit. Valvontakäynnit määräytyvät valmistajan ohjeiden, käyttö- ja valvontajärjestelyjen sekä vaaran arvioinnin mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valvontakäyntejä voi olla useampiakin kuin yksi enimmäisaikavälin kuluessa. Enintään 84 tunnin käyntivälin laitokset ovat pääsääntöisesti pieniä kaasu- tai öljykäyttöisiä laitoksia.

Laitokset, joihin ei voida kohdistaa jaksoittaista käytön valvontaa

Uusinta painelaitelainsäädäntöä valmisteltaessa kuumavesikattilalaitosten tehot eivät ylittäneet  100 MW:a ja jaksoittaisessa käytön valvonnassa oli pieniä, tavallisesti kaasu- ja öljykäyttöisiä kuumavesi- tai höyrykattiloita. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, ja sen vuoksi on tärkeää linjata painelaiteturvallisuuden kannalta, mitä laitoksia ei voida siirtää pois jatkuvasta käytön valvonnasta.

Turvallisuuden kannalta kriittisimmät kattilalaitokset eli ylikonemestarilaitokset (teholuku yli 5 000 barMW) sekä kiinteää polttoainetta käyttävät konemestarilaitokset (teholuku 500–5 000 barMW) tulee säilyttää jatkuvassa käytön valvonnassa ja niihin ei voida kohdistaa etävalvontaa. Näiden isojen kattilalaitosten ohjauspaikan (valvomon) tulee sijaita laitoksessa tai sillä tehdasalueella, jossa laitos sijaitsee.

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Johanna Soppela, puh. 029 5052 585, [email protected]