Hyppää sisältöön

Tukes selvittää kattilalaitosten vaaran arviointien laatua ja tarkastusmenettelyjä

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 4.1.2023 13.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käynnistää selvityksen kattilalaitosten vaaran arvioinnin laatimisesta ja tarkastamisesta. Selvitys valmistuu helmikuun 2023 aikana. Isojen kattilalaitosten etävalvontaan siirtämiseen liittyy turvallisuutta vaarantavia huolia ja epäselvyyttä lainsäädännön tulkinnassa.

Tukes julkaisi kattilalaitosten painelaitteiden jatkuvasta ja jaksottaisesta käytönvalvonnasta tiedotteen 2.2.2022, (muokattu 14.10.2022). Tukes on saanut elinkeinoelämältä palautetta siitä, että tiedotteessa esitetyt raja-arvot voivat vaikeuttaa investointeja, jos kattilalaitoksia aiotaan siirtää jaksottaiseen käytön valvontaan (etävalvontaan). Tukes, tarkastuslaitokset ja elinkeinoelämä ovat keskustelleet asiasta ja tunnistaneet tarpeen selkiyttää kattilalaitosten vaaran arviointien laadintaan ja tarkastamiseen liittyviä menettelyjä ja ohjeita. Tukes täsmentää, että painelaitesäädösten mukaan kattilalaitos voidaan siirtää jaksottaiseen käytön valvontaan kohdekohtaisen vaaran arvioinnin ja tarkastuslaitoksen hyväksynnän perusteella. 

Kentällä ilmenneiden turvallisuushuolien ja epäselvyyksien vuoksi Tukes käynnistää selvityksen, jolla kartoitetaan Tukesin luvalla toimivien tarkastuslaitosten nykyisiä menettelyjä, ohjeita ja resursseja kattilalaitosten vaaran arviointien tarkastamiseksi sekä kattilalaitosten siirtämiseksi jaksottaiseen käytön valvontaan. Selvitys koskee myös kattilalaitosten vaaran arviointien tarkastamisessa tai määräaikaistarkastuksissa havaittuja turvallisuuspuutteita ja näkemyksiä toiminnan kehittämistarpeista. Tukesin selvityksen on määrä valmistua helmikuussa.

Selvityksen perusteella Tukes arvioi, onko nykyistä ohjeistusta kehitettävä, jotta kattilalaitosten jaksottaiseen käytön valvontaan (etävalvontaan) siirtymiselle olisi olemassa selkeät yhdenmukaiset kriteerit sekä tarkastuslaitoksille että elinkeinoelämälle.

Lisätietoja:
johtaja Kirsi Levä
p. 029 5052 162

ylitarkastaja Janne Kotiranta
p. 029 5052 251
sähköpostit muotoa: [email protected]

 
Sivun alkuun