Minneslista för en trygg fyrverkerihantering

27.12.2018 8.53
Nyhet

Snart är det igen dags att fira avslutningen av det gamla och mottagningen av det nya året. För många är fyrverkerier en väsentlig del av nyårsfirandet. De orsakar ändå varje år flera person- och egendomsskador*, av vilka många skulle kunna undvikas genom korrekta säkerhetsrutiner. Kom ihåg följande viktiga saker för en så säker fyrverkerihantering på nyårsafton som möjligt:

– Högst 5 kg fyrverkeripjäser får förvaras hemma.

 Begränsningen avser mängden explosivt och pyrotekniskt ämne i pjäserna. Fyrverkeripjäser ska förvaras i låst skåp och sådana värmekällor eller eldhantering som kan leda till att pjäserna antänds får inte finnas i närheten av dem. Fyrverkeripjäser får inte förvaras i vindsutrymmen, lägenhetsvisa förvaringsutrymmen eller rum för gemensamt bruk i höghus.

 – Använd inte fyrverkerier under påverkan av alkohol och överlåt inte heller fyrverkerier till minderåriga. Fyrverkerier får köpas, innehas och användas endast av personer som har fyllt 18 år.

 – Fyrverkeripjäser får skjutas endast på nyårsafton och -natten mellan kl. 18 och 02. För att skjuta raketer vid någon annan tidpunkt krävs ett specialtillstånd av räddningsverket.

 – Läs bruksanvisningen.

 Varje fyrverkeriförpackning som säljs i Finland ska ha en bruksanvisning på finska och svenska. I bruksanvisningen anges om det finns sådana delar i förpackningen som ska avlägsnas före användningen, och hur pjäsen ska tändas. Läs således igenom bruksanvisningen med eftertanke i god tid innan du tänder stubintråden.

 – Kom ihåg skyddsglasögonen!

 Det här är något man inte kan påminna för många gånger om och vi rekommenderar varmt att även åskådarna använder skyddsglasögon. Tyvärr orsakar fyrverkerier även olyckor varje år och de allvarligaste är ofta ögonskador. Förra nyåret (2017) orsakade fyrverkerier 12 ögonskador. Endast en av dem som fick men bar skyddsglasögon, 6 av dem som fick men var åskådare och 3 var under 18 år. *

 – Skjut raketer endast från en sådan plats att de inte orsakar fara för människor, byggnader, fordon eller annan egendom.

 Orsaka inte heller oskäligt omak för människor, husdjur eller sällskapsdjur som lider av oljud. Lämpliga platser för raketskjutning är exempelvis intill ett avsides beläget öppet fält, exempelvis en åker, olika utomhusidrottsplaner, stora tomma parkeringsplatser och vattenområden och motsvarande områden, där raketerna kan riktas bort från människor, byggnader och vägar.

 – Använd en lämplig ställning för att stadga raketerna och stöd fyrverkeritårtor. En raket med dåligt stöd kan välta av kraften vid avfyrningen och orsaka fara.

 – Skräpa inte ned i miljön. Städa upp skräpet efter fyrverkeriet senast följande dag.

 – Försök inte tända en pjäs på nytt om den inte fungerade.

 Vänta på det avstånd som anges i bruksanvisningen i minst 10 minuter efter att pjäsen har slutat ryka, innan du närmar dig den. Se även till att inga andra går nära den. Fyrverkeripjäser som inte har fungerat får inte lämnas i ett avfallsutrymme eller en sopcontainer, utan de ska lämnas tillbaka till inköpsstället för destruering. Meddela även Tukes om pjäser som inte har fungerat eller som har fungerat felaktigt. **

 Undvik absolut

– att tända fyrverkeripjäser inomhus som ska användas utomhus

– att avfyra raketer från en balkong eller ett fönster

– att tända en fyrverkeripjäs i handen, om detta inte uttryckligen uppmanas i bruksanvisningen (till exempel tomtebloss)

– att modifiera, kombinera eller tillverka fyrverkeripjäser själv.

 Tukes informerar årligen tillsammans med sina samarbetspartner om säker fyrverkerihantering. I år visas kampanjens reklamfilmer på Yles kanaler och i Tukes sociala medier vecka 52.

 Gott och säkert nytt år till alla!

 #sabbadetinte #komihågskyddsglasögon #stödbatteriet #läsanvisningarna

Med i fyrverkerikampanjen 2018:  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Tullen och Ögon- och vävnadsbankstiftelsen,

  

*Statistik över personskador och bränder orsakade av fyrverkerier 2013‒2018

**Anmälan kan göras med den blankett som finns på Tukes webbplats på  eller genom att ringa till numret 029 5052 000 (växel)

Mer information: Överinspektör Nina Heikkilä, [email protected]

Bild: Lauri Mannermaa

Räjähteet, ilotulitteet, patruunat ja ruuti