Pakatut tuotteet

Mittauslaitelaissa on vaatimuksia

 • pakkauksen sisällön määrän ilmoittamisesta,
 • valmispakkausten sisällön määrän vaihtelusta
 • sisällön määrän määrittämisessä käytettävistä mittauslaitteista.

Mittauslaitelain vaatimuksia on noudatettava, ellei muussa lainsäädännössä ole määritetty vaatimuksia tarkemmin (esim. elintarvikkeet).

Pakkaaja vastaa siitä, että pakkauksen sisällön määrä

 • täyttää vaatimukset
 • tarkistetaan käyttämällä mittauslaitelain vaatimukset täyttävää mittauslaitetta
 • ilmoitetaan oikein.

Käytä varmennuskelpoista mittauslaitetta

Kun pakkaat tuotteita, käytä pakkausten sisällön määrän tarkistamiseen mittauslaitelain mukaisia varmennettuja mittauslaitteita.

Tuotteen paino ei sisällä pakkauksen painoa

Älä sisällytä pakkauksen painoa pakkauksen sisällön määrään. Kun punnitset tuotetta, vähennä pakkauksen paino on  kokonaispunnitustuloksesta tai taaraa vaaka ennen tuotteen punnitusta.

Tuotteen sisällön määrän mittayksiköt

Ilmoita pakatun tuotteen sisällön määrä paino-, tilavuus-, pituus- tai pinta-alan yksiköissä. Nestemäisen tuotteen sisällön määrän voi ilmoittaa paino- tai tilavuusyksiköissä.

Ilmoita nimellismäärä  SI-yksiköissä. Valmispakkauksissa voi käyttää  myös muita mittayksiköitä rinnakkaismerkintänä. Tällöin epävirallisen mittayksikön kirjasinkoko ei saa olla virallisen mittayksikön kirjasinkokoa suurempi.

Sisällön määrän tarkistamisen menettelyt

Pakkaaja voi valita tuotteelleen ja tuotannolleen parhaiten soveltuvan mittausmenettelyn. Ota huomioon taaran hallinta sisällön määrän mittauksissa menetelmästä riippumatta. Voit esimerkiksi määritellä pakkausmateriaalin painolle etukäteen keskimääräisen arvon ja tarkistaa sen säännöllisesti.

Vaihtoehtoiset menettelyt sisällön määrän tarkistamiseen:

 • Jokaisen pakkauksen sisällön määrä mitataan
  Jos pakattavat tuotteet ovat vaihtuvapainoisia eli jokaiseen tuotteeseen merkitään sen todellinen sisällön määrä, mittaa jokaisen tuotteen sisällön määrä  erikseen varmennetulla mittauslaitteella.
  Jos vakiopainoisten pakkausten eli valmispakkausten sisällön määrää ei tarkisteta näytteenotolla, linjastolla oleva mittauslaite pitää varmentaa.
  Varmennettu mittauslaite voi olla esimerkiksi automaattinen linjavaaka, tilavuudenmittauslaitteisto tai ei-automaattinen vaaka.
 • Sisällön määrän tarkistus näytteenotolla
  Vakiosisältöisten pakkausten sisällön määrä voidaan tarkistaa varmennetulla mittauslaitteella (esimerkiksi ei-automaattisella vaa'alla) ottamalla tuotantoerästä näytteitä. Tällöin tuotantolinjalla olevaa mittauslaitetta ei tarvitse varmentaa. Näytteenoton on oltava tuotannon kannalta riittävää. Mittaustulokset on kirjattava, jotta tarkastusmittaukset voidaan todentaa jälkeenpäin.

LISÄÄ SISÄLTÖJÄ AIHEESTA