Vaakojen vaatimustenmukaisuuden tunnistaa merkinnöistä

Kaupankäyntiin tarkoitetun vaa'an pitää täyttää vaakadirektiivin vaatimukset. Automaattisen vaa’an  pitää täyttää mittauslaitedirektiivin vaatimukset. Vaakojen mukana pitää toimittaa valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Vaa’an pitää soveltua punnitusalueeltaan ja kestävyydeltään aiottuun käyttöön ja käyttöympäristöön. Ota huomioon vaa’an hankinnassa  mm. vaa’an lämpötila-alue, tarkkuusluokka ja minimi- ja maksimipunnitusalue. Tiedot löytyvät vaa’an tyyppikilvestä.

Vaatimukset täyttävässä uudessa vaa'assa on  kuvan 1 mukainen merkintä. Puutteellinen merkintä (esim. ilmoitetun laitoksen tunnus puuttuu) tarkoittaa, että vaaka ei täytä vaatimuksia eikä sellaista vaakaa saa ottaa käyttöön.

Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkkiyhdistelmä.

Kuva 1. Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkkiyhdistelmä

Vanhassa, käytössä olevassa ei-automaattisessa vaa’assa voi olla kuvan 2 mukainen merkintä. Vielä iäkkäämmässä käytössä olevassa vaa’assa saattaa olla vanha suomalainen VJ-tyyppihyväksyntätunnus. Näiden vaakojen käyttöä voi edelleen jatkaa, jos ne ovat kunnossa ja niiden varmennukset on hoidettu asianmukaisesti käytön aikana.

Ei-automaattisen vaa’an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (1990 - 20.4.2016 käyttöön otetut vaa’at).

Kuva 2. Ei-automaattisen vaa’an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (1990 - 20.4.2016 käyttöön otetut vaa’at)

Vaa’an on sovelluttava käyttötarkoitukseen
Vaaka ei täytä mittauslaitelain vaatimuksia, vaikka  se täyttää direktiivien vaatimukset ja siinä on vaatimustenmukaisuudesta kertovat merkinnät mutta  ei sovellu käyttötarkoitukseensa. Kiinnitä vaa’an valinnassa  huomiota siihen, että sen punnitusalue, tarkkuusluokka ja käyttölämpötila ovat sopivat. Jos käytät vaakaa  kuluttajamyyntiin, kiinnitä huomiota myös siihen, että vaa’an näyttö ja siinä olevat tiedot täyttävät kuluttajamyyntiin soveltuvan vaa’an erityisvaatimukset.

Vaakojen tarkkuusluokat
Käytä vähittäiskaupassa vähintään tarkkuusluokan III vaakaa. Käytä jalometallien ja jalokivien kaupassa vähintään tarkkuusluokan II vaakaa.