Punnitseminen teollisuudessa

Mittauslaitelain vaatimukset koskevat niitä vaakoja, joita käytetään laskutettavan tuotteen määrän punnitsemiseen tai pakattujen tuotteiden sisällön määrän punnitsemiseen tai tarkistamiseen. Kaikkia teollisuustuotannossa käytettyjä vaakoja vaatimukset eivät siis koske.  Laskutettavan tuotteen määrän tai pakkausten sisällön määrän varmistamiseen on käytettävä mittauslaitelain mukaisia varmennettuja vaakoja.

Automaattisten vaakojen on täytettävä asetuksen 1432/2016 vaatimukset ja ei-automaattisten vaakojen on täytettävä vaaka-asetuksen 1431/2016 vaatimukset (ks. vaakojen vaatimustenmukaisuuden tunnistaminen).

Pakkausten sisällön määrän tarkistamisessa käytettävä automaattinen linjavaaka on varmennettava kahden (2) vuoden välein. Muut vaa’at on varmennettava käytön aikana kolmen (3) vuoden välein.

Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää pakkauksen sisällön määrään. Kun tuotetta punnitaan, pakkauksen paino on joko vähennettävä kokonaispunnitustuloksesta tai vaaka on taarattava ennen tuotteen punnitusta (ks. pakatut tuotteet).

Autovaaka

Autovaakojen käyttäjällä on vaatimusten mukaan oltava näyttö. Miehittämättömissä vaaoissa käyttäjä on auton kuljettaja. Tällöin kuljettajan on nähtävä vaa’an näyttö.