Ruiskuntestaajaksi hakeminen

Ruiskuntestaajaksi hakemisen edellytykset

Voit hakea lupaa ruiskuntestaajaksi, jos

  • sinulla on soveltuva peruskoulutus, esim. tekninen tai maatalousala
  • tunnet ruiskujen tekniikkaa
  • olet ollut mukana vähintään 20 ruiskun testauksessa hyväksytyn ruiskuntestaajan kanssa tai olet käynyt Tukesin ruiskuntestaajakoulutuksen
  • käytössäsi on tarvittavat laitteet ruiskujen testaukseen.

Testaajaluvan hakeminen ja uusiminen

Hae lupaa täyttämällä lomake sähköisessä asiointipalvelussa.
Ruiskuntestaajan lupa on maksullinen.

Lupa on voimassa 5 vuotta.
 

Koulutusta ruiskuntestaajille

Voit suorittaa ruiskuntestaajan peruskoulutuksen verkkokoulutuksena valitsemanasi ajankohtana. Koulutus koostuu teoriaosiosta ja virtuaalisesta käytännön osuudesta. Kaikki osiot on käytävä läpi koulutuksen suorittamiseksi. Lisäksi opiskelijan osaamista testataan lyhyillä kyselyillä. Koulutuksen suorittamiseen kannattaa varata noin päivä aikaa. Tarkemmat ohjeet saat ilmoittautumalla koulutukseen.

Tarvittaessa voit pyytää lisätietoja Kukka Kutilaiselta +358 295 052 259, [email protected].

Ohjeet ruiskujen testaamiseen

Ruiskuntestaajat toimivat virkavastuulla. Testaajat eivät saa testata omia, perheenjäsenten tai oman työantajan ruiskuja.

Testaa ruisku alla olevien ohjeiden mukaisesti. Seuraavien linkkien alta löydät testauslaitevaatimukset ja ohjeet eri tyyppisten ruiskujen testaukseen.


Vaakapuomiruiskujen testausohje


Puiden ja pensaiden ruiskutuslaitteiden testausohje


Kiinteästi asennettujen ja osaksi liikuteltavien ruiskujen testausohje