Kadmium påträffades i metallsmycken

Mediatiedote 7.2.2019 9.07
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har påträffat metallsmycken på marknaden som innehåller för mycket kadmium och som ger ifrån sig för mycket nickel. Kadmium klassificeras som en karcinogen metall, som får förekomma i högst 0,01 viktprocent i smycken. Nickel som upplöses från smycken kan orsaka kontaktallergi eller förvärra symtomen för en person som redan är överkänslig för nickel. Tukes ålade försäljarna att dra tillbaka de farliga smyckena från marknaden samt även att återkalla dem från konsumenterna.

Tukes övervakade 2017–2018 särskilt sådana företag hos vilka smycken och smyckesdelar som inte överensstämde med kraven hade påträffats tidigare. I åtta butiker köptes sammanlagt 34 smyckesprodukter för testning. Produkterna valdes ut genom stickprov, främst i nätbutiker.

Fem lagstridiga smycken påträffades. Fyra innehöll för mycket kadmium, och ett gav ifrån sig nickel över det tillåtna gränsvärdet.

För alla fem produkter fattades beslut om återlämningsförfarande, dvs. säljarna ska dra bort produkterna från försäljning och redan sålda produkter ska återkallas från användarna.

Närmare information finns i Tukes marknadsövervakningsregister.

Ansvaret för att kemikaliebegränsningarna enligt EU-lagstiftningen följs åligger varje företag som säljer smycken, och företagen ska ta del av lagstiftningen när smycken tas in för försäljning. 

Smyckesprodukter granskades mera ingående i ett projekt som omfattade hela EU år 2016. Tukes övervakningsandel omfattade då 91 produkter, av vilka 15 var lagstridiga.

Ytterligare information:

Inspektör Anneli Pärnänen, tfn 029 505 2637,

e-postadresser: [email protected]

Länkar:

Allmän information om kemikalier

Information om kemikaliebegränsningar för smycken (på finska)

Tukes och Tullens meddelande 23.2.2018: Ftalater i leksaker och tungmetaller i smycken – förbjudna ämnen påträffades i EU:s övervakningsprojekt  (på finska)

Jalometallituotteet, korut ja kellot