Travbanornas nya tjänster ska planeras så att de är säkra

20.2.2019 8.24
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett travbanornas kund- och publiksäkerhet. Travbanorna har fått allt fler nya tjänster, såsom körning med tandemvagn och möjlighet att åka med i startbilen. Tukes påminner om att även de nya tjänsterna ska planeras så att de är säkra.

Under projektet inspekterade Tukes sammanlagt 15 travbanor samt några ponnytravskolor.

Tukes inspektörer mottogs överlag väl på travbanorna och aktörerna hade en bra inställning till att utveckla säkerheten. Under inspektionerna fäste Tukes mest uppmärksamhet vid de nya tjänster som travbanorna fått under de senaste åren. Travvärlden har varit i omvälvning och man vill locka till sig ny publik genom upplevelser.

Uppdatering av säkerhetsplaner

Säkerhetsdokumentet enligt konsumentskyddslagen kan kombineras med räddningsplanen eller med andra dokument. Nya tjänster, såsom körning med tandemvagn och möjlighet att åka med i startbilen, måste beaktas även i travbanornas säkerhetsplaner. Syftet med säkerhetsplanerna är att hjälpa den som upprätthåller en travbana att tänka över säkerheten på banan och i dess tjänster.

En viktig del av säkerhetsarbetet är att identifiera olika faror. Skriftliga dokument stöder tjänsteleverantören också exempelvis i samband med en allvarlig olycka.

Skilj åt publik och hästar med ett staket

På de stora travbanorna var förhållandena i sin ordning och planerade enkom för hästverksamheten. På sommarbanorna och vid små tillställningar av engångsnatur fanns det större utmaningar när det gällde säkerheten. Det är viktigt att det finns ett staket mellan publiken och hästarna. Staketet kan också vara flyttbart. Beakta även att staketet ska vara sådant att ett litet barn inte av misstag kan slinka under det in på banan.

Identifiera olycksriskerna

I samband med trav sker olyckorna i regel på banområdet och merparten av dem är lindriga. Det hade inte inträffat någon allvarlig publikolycka på någon bana. När nya typer av tjänster ökar är det viktigt att identifiera de risker som förknippas med dem och planera verksamheterna så att allvarliga olyckor kan undvikas även i fortsättningen. När nya tjänster planeras är det viktigt att

  • ledd ridning handhas av yrkespersoner
  • risker i anslutning till körning med tandemvagnar beaktas
  • tält och hoppborgar är ordentligt fästa
  • det finns staket runt barnens lekplatser.

På Tukes webbplats finns närmare anvisningar för planering av en travtillställning.

Bältet på i startbilen

Tukes har tillsammans med andra myndigheter utrett säkerhetsfrågor i anslutning till startbilarna.  Startbilarna ska ha en försäkring. Ytterligare information om försäkringar ger exempelvis Trafikförsäkringscentralen eller de försäkringsbolag som erbjuder trafikförsäkringar. I startbilarna åker ibland även representanter för travbanepubliken med. Då ska man särskilt se till att personerna har bilbältet på och är skyddade vid en eventuell olycka. Passagerare ska ges tillräcklig information om hur de ska bete sig i bilen och i vilken hastighet bilen körs. Dessutom ska man försäkra sig om att väderleksförhållandena är sådana att det är förnuftigt att ta med kunder.

Prisutdelning i publikområdet blir vanligare

På travbanorna byggs allt oftare prisutdelningsområden i området för publiken. Detta är en bra trend, som låter publiken komma närmare pristagaren. Så här är även ägare som inte är vana vid hästar eller sponsorernas företrädare tryggare än om de blir tvungna att korsa travbanan.

Tukes övervakar säkerheten för olika konsumenttjänster. Travbanorna och olika publikevenemang är en del av övervakningen av konsumenttjänster. Dessutom övervakar Tukes kundsäkerheten i anslutning till andra djurtjänster, exempelvis ridskolor och djurparker. Tukes övervakning täcker ärenden som lyder under konsumentskyddslagen. Evenemangsarrangörer är också bundna av annan lagstiftning (bl.a. räddningslagen, lagen om sammankomster), som övervakas av andra myndigheter.

Mer information:

överinspektör Kielo Kestinmäki tfn 029 5052 095, [email protected]

Sida om travtjänster på Tukes webbplats