Ravipalvelut

Ravipalvelujen turvallisuudesta vastaa palveluntarjoaja, eli yritys tai taho, joka järjestää palvelun.

Asiakirjat kuntoon!

Ravikoulujen pitää laatia toiminnasta turvallisuusasiakirja. Liitä asiakirjan yhteyteen onnettomuuskirjanpito, johon kirjataan kaikki pienemmätkin tapaturmat. Ilmoita vakavista onnettomuuksista Tukesiin.

Raviratojen pitää laatia turvallisuusasiakirja. Voit hyvin tehdä turvallisuusasiakirjan pelastussuunnitelman yhteyteen. Huomioi ravitapahtuman turvallisuusasiakirjassa erityisesti yleisön ja hevosten käyttämien alueiden aitaaminen ja hätätilannevalmius. Huomioi yleisölle tarjottavat palvelut, kuten tandemkärryajelu ja talutusratsastus.

Ravivalmennustalleista pitää laatia turvallisuusasiakirja vain, jos tallit tarjoavat selkeästi asiakkaille suunnattuja palveluita, joihin asiakas itse osallistuu. Tällaisia ovat esim. tandemkärryajelut ja muut kärryajelut.

Tunnista vaarat!

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Ota vaarojen tunnistamisessa lisäksi huomioon seuraavia asioita:

Poniravikoulu:

 • Tilanteet, joissa ravikoulussa sattuu ja tapahtuu tapaturmia
 • Hevosten varustaminen. Onko tallissa henkilökuntaa paikalla?
 • Asiakkaiden taitotaso ja kokemus
 • Hevosten sopivuus
 • Erityisryhmät
 • Ajaminen raviradalla ja muut radankäyttäjät
 • Henkilökunnan osaaminen hätätilanteissa.

Raviradat:

 • Tilanteet ja olosuhteet, jotka aiheuttavat ravitapahtumissa eniten vaaranpaikkoja
 • Yleisön ja hevosten liikkuminen eri alueilla, aidat ja opasteet
 • Tallialueen opasteet ja säännöt. Pääseekö yleisö tallialueelle?
 • Tandemkärryajelut
 • Yleisön osallistuminen palkintojenjakoon
 • Talutusratsastus
 • Lapsille tarjottavat palvelut, kuten pomppulinnat.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

Talutusratsastus ravitapahtumissa

Talutusratsastuksessa huolehdi, että hevoset soveltuvat tehtäväänsä. Huomioi suurissa yleisötapahtumissa myös ratsastuspaikan sijoittelu ja muu tapahtuma.  

Talutusratsastuksessa ratsastajien jalkoja ei laiteta jalustinhihnojen väliin, koska putoamistilanteessa ratsastaja jäisi raahautumaan hevosen mukana.

Tukes valvoo ratsastus- ja ravipalveluiden turvallisuutta. Valvontakäynnit ovat maksuttomia.

Tietojen antaminen asiakkaalle

Ravitapahtumissa ohjeista yleisöä ja asiakkaita ennakkoon, miten raveissa toimitaan ja missä alueilla saa oleskella. Tallialueelle Tukes suosittelee erillistä ohjeistusta, jotta kokemattomat lajiin tutustujat ymmärtävät vaaranpaikat.

Muistilista ravitapahtuman järjestäjälle

Suunnittelussa huomioitavaa

Taulukko

 

Tallityyppi Turvallisuusasiakirja  Mitä erityispiirteitä Huomioitavaa Ilmoitus vakavista tapaturmista/läheltä piti tilanteista
Ravikoulu ja poniravikoulu Laadittava. Tunnistetaan vaaroja erilaisilla tunneilla ja varustamisessa. Ajoalueen turvallisuus, onko muita käyttäjiä samaan aikaan. Kokemattomia asiakkaita, lapsia.  Henkilökunnan ammattitaito, soveltuvat hevoset.  Kyllä
Ravivalmennustalli Laaditaan vain, jos asiakkaat osallistuvat palveluun, kuten tandemkärryajeluun. 

Kokemattomat asiakkaat. Soveltuva hevonen asiakaskäyttöön.

Riittävä ohjeistus asiakkaille ennen kärryajelua. Hätätilannneohjeet.

Kyllä
Ravitapahtumat Laadittava. Yleisön turvallisuus ja aitaratkaisut.  Asiakkaiden osallistuminen palkitsemiseen, liikkuminen tallialueella Riittävä ohjeistus asiakkaille, opasteita tallialueelle. Toiminta hätätilanteessa.  Kyllä