Sju tips för trygg utförsåkning – säkerheten i huvudsak i ordning på skidanläggningarna

Mediatiedote 17.2.2019 19.26
Pressmeddelande
Kuvassa laskettelija rinteessä.

På sportlovsveckorna finns det många skidåkare på olika kunskaps- och färdighetsnivåer i backarna. Varje skidåkare kan påverka säkerheten genom att iaktta pistreglerna och ta hänsyn till andra i backen. Särskilt i Lappland är det viktigt att hålla i minnet att det finns exceptionellt lite snö utanför de pister som underhålls.

Tukes övervakar säkerheten av utförsåkningstjänster som erbjuds konsumenter och serviceleverantörens föregripande säkerhetsåtgärder, t.ex. hur skidcentret har identifierat faromomenten och riskerna i anslutning till tjänsten, hur skidåkarna ges information och hur pisterna underhålls.

– Skidanläggningarna i Finland sköter allmänt taget väl om säkerheten. Åren 2016–2018 utförde Tukes totalt 33 inspektionsbesök på skidanläggningar runtom i Finland. Enligt observationerna var backarna i bra skick, och det gäller också de för kunderna avsedda instruktionerna och skyltarna, berättar överinspektör Aleksi Latvala på Tukes.

Så här kan skidåkarna själva bidra till säkerheten

  • Iaktta skidanläggningarnas anvisningar och pistregler

  • Fråga råd av personalen om det behövs.

  • Använd hjälm och annan skyddsutrustning.

  • Välj pist efter din skidförmåga, bekanta dig på förhand med skid- och snowboardparken (såsom hoppramper, halfpipe).

  •  Visa andra åkare hänsyn, i synnerhet yngre barn.

  • Kontrollera att dina barn känner till reglerna för trygg utförsåkning och iakttar dem.

  • Anmäl omedelbart till personalen om farliga situationer och olyckor

Det är tryggast att åka skidor på pister som underhålls. Till exempel i Lappland finns det exceptionellt lite snö just nu. Därför är det farligare än normalt att åka utanför pisterna.

Enligt skidanläggningarnas branschorganisation Suomen hiihtokeskusyhdistys skedde det 10,5 olyckor per 10 000 skiddagar under säsongen 2017–2018. Siffrorna för 2016–2017 var på samma nivå: det skedde 10,4 olyckor per 10 000 skiddagar.

Samarbete för att förbättra säkerheten

Utförsåkningstjänsternas säkerhet regleras bl.a. i konsumentsäkerhetslagen.

Tukes gör inga förhandsinspektioner och beviljar inga godkännanden gällande skidanläggningar eller andra tjänster som är avsedda för konsumenter. Tukes övervakning sker i form av stickprov och riktas till tjänster som redan är i bruk. Utöver inspektionerna utvecklar Tukes säkerhetsförfarandena tillsammans med föreningar och grenförbund. Säkerheten på skidanläggningarna utvecklar Tukes tillsammans med skidanläggningarnas branschorganisation och skidanläggningarna.

Polisen undersöker den utförsåkningsolycka som krävde ett människoliv i Himos. Tukes utför ingen egentlig olycksfallsutredning i efterhand, utan syftet med Tukes övervakning är att förebygga olycksfall.

Enligt konsumentskyddslagen är serviceleverantören, till exempel en skidanläggning, ansvarig för att tjänsten är säker. Skidanläggningarnas ansvar omfattar pister som har märkts ut, inte områden utanför dessa pister.

Ytterligare information

SHKY: Pistolyckor 2017–2018 (på finska)

Tukes meddelande: Skidcentrens säkerhet håller bra nivå

Konsumentens eget ansvar för säkerheten  (på finska)

överinspektör Aleksi Latvala, tfn 029 5052 091
överinspektör Jaakko Laitinen, tfn 029 5052 194
e-post: [email protected]

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten av produkter, tjänster och industriella verksamheter. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.