Seitsemän vinkkiä turvalliseen lasketteluun – hiihtokeskuksissa turvallisuusasiat pääasiassa kunnossa

Mediatiedote
17.2.2019 19.26
Tiedote
Kuvassa laskettelija rinteessä.
Jokainen voi itse vaikuttaa turvallisuuteen mm. noudattamalla rinnesääntöjä.

Hiihtolomaviikoilla rinteissä on paljon ruuhkaa ja eri tasoisia laskijoita. Jokainen voi itse vaikuttaa turvallisuuteen noudattamalla rinnesääntöjä ja huomioimalla muut laskijat. Etenkin Lapissa laskettelijan on hyvä huomioida, että pohjoisessa on nyt poikkeuksellisen vähän lunta hoidettujen rinteiden ulkopuolella.

Tukes valvoo kuluttajille tarjottavien laskettelupalvelujen turvallisuutta ja palveluntarjoajan ennakoivia turvallisuustoimia: miten hiihtokeskus on tunnistanut palveluun liittyvät vaarat ja arvioinut riskit, miten laskettelijoita on opastettu ja rinteiden ylläpidosta huolehdittu.

– Turvallisuusasiat ovat suomalaisissa hiihtokeskuksissa yleisesti ottaen kunnossa. Tukes teki vuosina 2016–2018 yhteensä 33 valvontakäyntiä eri puolilla Suomea sijaitseviin hiihtokeskuksiin. Havaintojen perusteella rinteet olivat hyvässä kunnossa, samoin asiakkaille tarjottava ohjeistus ja opasteet, kertoo Tukesin ylitarkastaja Aleksi Latvala.

Näin voit laskijana itse vaikuttaa turvallisuuteen

  • Noudata hiihtokeskuksen ohjeistuksia ja rinnesääntöjä.
  • Kysy tarvittaessa neuvoja henkilökunnalta.
  • Käytä kypärää ja muita suojaimia.
  • Valitse rinne oman taitotasosi mukaan ja tutustu erityissuorituspaikkoihin etukäteen.
  • Ota huomioon muut laskijat, erityisesti pienet lapset.
  • Varmista, että lapsesi tuntevat turvallisen laskemisen säännöt ja noudattavat niitä.
  • Ilmoita vaaratilanteesta tai onnettomuudesta välittömästi henkilökunnalle.

Turvallisinta on laskea hoidetuilla rinnealuilla. Esimerkiksi Lapissa on nyt poikkeuksellisen vähän lunta, joten rinteiden ulkopuolella laskemiseen liittyy tavallista korkeampia riskejä.

Suomen hiihtokeskusyhdistyksen mukaan kaudella 2017–2018 tapahtui 10,5 tapaturmaa 10 000 hiihtopäivää kohden. Luvut olivat samalla tasolla myös kaudella 2016–2017, jolloin tapahtui 10,4 tapaturmaa 10 000 hiihtopäivää kohden.

Yhteistyötä turvallisuuden parantamiseksi

Laskettelupalveluiden turvallisuutta sääntelee mm. kuluttajaturvallisuuslaki.

Tukes ei tee hiihtokeskuksiin tai muihin kuluttajille suunnattuihin palveluihin ennakkotarkastuksia tai anna hyväksyntöjä. Tukesin valvonta on pistokoemaista ja kohdistuu jo käytössä oleviin palveluihin. Tarkastusten ohella Tukes kehittää turvallisuuskäytäntöjä yhdessä yhdistysten ja lajiliittojen kanssa. Hiihtokeskusten turvallisuutta Tukes kehittää yhdessä Suomen hiihtokeskusyhdistyksen ja hiihtokeskusten kanssa.

Himoksella ihmishengen vaatinutta lasketteluturmaa tutkii poliisi. Tukes ei tee varsinaista onnettomuustutkintaa, vaan Tukesin valvonnan tarkoituksena on ehkäistä onnettomuuksia ennalta.

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palveluntarjoaja, esimerkiksi laskettelukeskus, on vastuussa palvelun turvallisuudesta. Laskettelukeskuksen vastuu ulottuu merkityille rinteille, ei niiden ulkopuolelle.

Lisätietoja

SHKY: Rinnetapaturmat 2017–2018

Tukesin tiedote: Hiihtokeskusten turvallisuus hyvällä tasolla

Kuluttajan oma vastuu turvallisuudesta

ylitarkastaja Jaakko Laitinen p. 029 5052 194

ylitarkastaja Aleksi Latvala p. 029 5052 091

sähköposti: [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.