Hyppää sisältöön

Tukesin virkamieheen kohdistuva epäily

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 4.11.2020 17.22
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut tiedon, että Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään keskiviikkona vanginnut Tukesin virkamiehen. Virkamiestä epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä.

- Pidän epäilyä erittäin vakavana. Tässä vaiheessa meillä ei ole tarkempaa tietoa epäilystä. Teemme poliisin kanssa yhteistyötä asian selvittämiseksi, sanoo Tukesin pääjohtaja Kimmo Peltonen.

Tukes vastaa tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuuden ja luotettavuuden valvonnasta ja edistämisestä. Tukesin toimialoja ovat mm. kemikaalit, tuotteet kuten lelut ja sähkölaitteet, teollinen turvallisuus, kaivosturvallisuus ja pätevyyksien arviointi.

Epäilty työskentelee Tukesin teollisuusyksikön kaivosryhmässä. Teollisuusvalvonnassa työskennellään isojen riskien ja suuronnettomuusvaarallisten kohteiden parissa.

- Teemme töitä turvallisuuden ja vastuullisuuden parissa. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu, että toimimme hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, vastuullisesti ja luotettavasti.

Käräjäoikeuden päätös on salassa pidettävä.

Lisätietoja:

pääjohtaja Kimmo Peltonen, p. 029 5052 157
[email protected]

Tukesin toimintaperiaatteet

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on Tukesin rooli kaivosasioissa? 
Tukes on kaivoslaissa tarkoitettu kaivosviranomainen, joka vastaa kaivos- ja kaivosturvallisuuslupien myöntämisestä ja valvonnasta. 

Mikä on Tukesin rooli Dragon Miningin tapauksessa? 
Tukes on antanut kaksi lausuntoa Oriveden tapauksesta. Lausunnot koskevat kaivosturvallisuutta ja teknistä turvallisuutta. Tukesin käytössä olevien tietojen mukaan jätteiden poistaminen voi aiheuttaa sortumisvaaran ja työntekijöille hengenvaaran. 
Linkit lausuntoihin ja vireillä olevaan lausuntopyyntöön:
14.3.2019 Tukesin Pirkanmaan ELY-keskukselle ELY-keskuksen pyynnöstä antama lausunto, pdf
19.8.2020 Tukesin Dragon Mining Oy:lle, Dragon Mining Oy:n pyynnöstä antama lausunto (kaivoslaki 621/2011 § 4, kaivostoiminnan harjoittajan tulee ilmoittaa viranomaiselle kaivosturvallisuutta uhkaavista asioista, valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta 1571/2011 § 19.2), pdf
16.10.2020 Tukesin vastaus Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön koskien Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä tehtyä valitusta, pdf
2.11.2020 Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö Tukesille, pdf
20.11.2020 Tukesin lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselle, pdf

Liittyykö Tukesin kaivosryhmän ryhmäpäällikön virkavapaus tapaukseen? 
Ei liity. Kaivosryhmän ryhmäpäällikön virkavapaus on myönnetty 4.6.2020. 

Tietääkö Tukes, mistä vangitsemisessa on kyse? 
Tukesin tietojen mukaan työntekijä on vangittu epäiltynä törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Vangitsemisesta on päätetty syytä epäillä -perustein.

Tukesin 1.1.2018 alkaen laatimat asiakirjat, jotka liittyvät kaivosyhtiö Dragon Miningin Oriveden kultakaivokseen
12.6.2018 tarkastuskertomuksen päätösosa, Dragon Mining Oy
30.5.2018 päätös, matriisi- ja nallivaraston siirto, Dragon Mining Oy
20.6.2019 tarkastuskertomuksen päätösosa, Dragon Mining Oy
8.5.2020 tarkastuskertomuksen päätösosa, Dragon Mining Oy
9.6.2020 päätös, kemikaalien ja räjähteiden lopettaminen, Dragon Mining Oy

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto julkaisee tietoverkossa ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Mediatiedotetta muokattu:
5.11.2020: Lisätty aiemmin linkitetyssä liitetiedostossa olleet kysymykset ja vastaukset osaksi tekstiä.
5.11.2020 klo 10.15: Tekstiin lisätty Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö.
5.11.2020 klo 13.55: Lisätty Tukesin vastaus Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön.
5.11.2020 klo 17.55: Lisätty Tukesin 1.1.2018 alkaen laatimat asiakirjat.

23.11.2020 klo 17.10: Lisätty Tukesin Pirkanmaan ELY-keskukselle antama lausunto.

 

 
Sivun alkuun